Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 16-03-2020

Regeringen udvider overvågning af arbejdsmarkedet som følge af corona-udbredelsen i Danmark

Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så blandt andet antallet af stillingsopslag og nyledige bliver opdateret på daglig basis.

Den udvidede overvågning vil give regeringen, alle relevante myndigheder og offentligheden et mere nutidigt billede af de udfordringer, der opstår, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen baseret på så klart et øjebliksbillede som muligt.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som iværksætter overvågningen, der vil kunne findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside fra den 18. marts.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi har allerede taget en række initiativer for at holde hånden under vores erhvervsliv, lønmodtagere og vores ledige i denne meget kritiske situation. Men det er fortsat en meget usikker situation, som ingen ved, hvordan udvikler sig. Derfor har vi brug for at følge udviklingen på arbejdsmarkedet så tæt som muligt, så vi har det bedst mulige grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger i den kommende tid.

Kontakt

Pressevagt

51232830