Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-04-2020

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for marts 2020

De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 13.400 fuldtidspersoner i marts 2020. Dermed er ledigheden på 117.000 fuldtidspersoner svarende til 4,1 procent af arbejdsstyrken.

I februar lå ledigheden på 3,7 pct., hvor den har ligget stabilt i godt et år. Stigningen i ledigheden overgår de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. 

I forbindelse med Covid-19-krisen har Beskæftigelsesministeriet på daglig basis fulgt udviklingen i antallet af tilmeldte ledige. De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en mindre stigning i ledigheden end opgørelsen over tilmeldte ledige. Det skyldes blandt andet, at de daglige opgørelser viser antallet af berørte personer, mens den officielle ledighedsstatistik opgør ledigheden i fuldtidspersoner. En person, der er blevet ledig den 15. marts, vil således tælle som en person i opgørelsen over tilmeldte ledige, men kun en halv person i den officielle ledighedsstatistik. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- De officielle ledighedstal for marts bekræfter nu Covid-19-krisens dybe alvor. Beskæftigelsesministeriets daglige opgørelser over antallet af tilmeldte ledige viser, at endnu flere personer er blevet berørt af krisen, end hvad man kan se af de officielle ledighedstal for marts.  

- Vi må desværre også forvente at se flere eksempler på virksomheder i udsatte brancher, der må afskedige medarbejdere. Heldigvis er vores hjælpepakker her og nu med til at holde hånden under økonomien, så så mange som muligt kan beholde deres job, selv om der i øjeblikket ikke er noget at lave. Foreløbig har det sikret, at 150.000 lønmodtagere, der desværre ikke er opgaver til, får fuld løn. 

- Men der er ingen tvivl om, at der ligger et langt, sejt træk med at få gang i økonomien på den anden side af krisen. Det er vi i regeringen allerede nu i gang med at drøfte med Folketingets partier.

Find de officielle ledighedstal på Danmarks Statistiks hjemmeside

 

Kontakt

Pressevagt

51232830