Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-04-2020

Lovgivning skal dæmme op for løndumping blandt chauffører

Alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, skal have en løn på niveau med den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det fremgår af et lovforslag, som regeringen har fremsat i Folketinget.

I januar 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at det er nødvendigt at lovgive om lønomkostningsniveauet for chauffører i dele af vejtransportbranchen for at sikre lige arbejdsvilkår for chauffører og sunde vilkår i branchen.  

Lovgivningen er ved at være på plads. Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der fastlægger omkostningsniveauet for, hvordan vognmænd skal aflønne deres chauffører ved bus- eller godskørsel i Danmark. Aflønningskravene skærpes for både danske og udenlandske vognmænd, så der bliver ens vilkår for alle, når de kører på de danske landeveje. 

Danske vognmænd skal som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse enten følge lønniveauet i de landsdækkende kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst for chauffører, som følger det lønniveau. 

Udenlandske vognmænd, der udstationer chauffører til at køre cabotagekørsel eller kombineret transport i Danmark, skal aflønne deres chauffører med en fastsat timesats beregnet på baggrund af omkostningsniveauet i de retningsgivende overenskomster på transportområdet. 

Udenlandske vognmænd skal også anmelde en række oplysninger til et nyt register, når deres chauffører kører i Danmark. Det skal sikre, at danske myndigheder ved, hvem der kører cabotagekørsel og kombineret transport her i landet, så de kan kontrollere, at chaufførerne får den rette løn. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Løndumping hører ikke hjemme på de danske landeveje. Derfor er det vigtigt, at vi får fulgt op på den brede aftale om vejtransport fra januar, som bygger på anbefalinger fra arbejdsmarkedet parter. Der skal være afregning ved kasse et, hvis vognmænd underminerer konkurrenterne med horrible lønninger. Og det kommer der fremover. Overholder man ikke reglerne om aflønning, får det konsekvens. Til gavn for chaufførerne og alle de vognmænd, der overholder reglerne.

Transportminister Benny Engelbrecht siger: 

- Fremsættelsen af dette lovforslag markerer en milepæl i arbejdet med at forhindre uanstændige ansættelsesvilkår i vejtransporten. Det er en vigtig prioritet for regeringen at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår i transportbranchen for chauffører, der kører på dansk jord, uanset om chaufføren er ansat i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Regeringen har gjort sig store anstrengelser for at sikre, at lovforslaget fremsættes med bred opbakning fra Folketingets partier, som alle parter kan se sig selv i. Jeg har hele vejen rundt - fra alle partier bag den politiske aftale fra januar i år - oplevet en god og konstruktiv tilgang til arbejdet.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830