Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-05-2020

Arbejdstilsynet igen på fuldt blus

Alle Arbejdstilsynets tilsynsførende vil fra den 8. juni igen føre tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher.

Det betyder flere tilsynsførende på landevejene, og der vil igen vil blive ført tilsyn med alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Den yderligere genåbning giver samtidig mulighed for at genoptage de helhedsorienterede tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdstilsynet vil dog fortsat tage et særligt hensyn til hospitals- og plejesektoren, som på grund af coronasituationen er underlagt helt særlige arbejdsbetingelser. I disse sektorer sættes der ind med målrettet tilsyn med primært fokus på forebyggelse af smittespredning og ulykker.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler: 

- Flere og flere kan igen møde ind på arbejde i takt med den gradvise genåbning af samfundet. Det glæder mig, at det nu også er blevet tid til, at vi sender alle tilsynsførende rundt på landets arbejdspladser igen. Men jeg vil gerne slå fast, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod coronasmitte. Arbejdstilsynet vil holde skarpt øje med, at dette sker, så vi får en ansvarlig tilbagevenden efter corona.

Arbejdstilsynets tilsynsindsats har efter nedlukningen af Danmark i perioden fra den 13. marts til den 14. april været begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og klager. Siden den 14. april er tilsynsindsatsen i takt med genåbningen gradvist blevet udvidet til at omfatte målrettet tilsyn med fokus på forebyggelse af smitterisiko og ulykker. Det skete først i brancher med tilrejsende arbejdskraft, bygge- og anlægsbranchen, vejgods og det grønne område og blev siden udvidet til alle åbne brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren.

Udvidelsen af Arbejdstilsynets tilsynsindsats fra den 8. juni betyder:

  • At alle tilsynsførende igen fører tilsyn
  • At der føres grundtilsyn i alle brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren
  • At der føres helhedsorienteret tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen
  • At der i hospitals- og plejesektoren føres målrettede tilsyn med primært fokus på forebyggelse af ulykker og smitterisiko, samt alvorlige ulykker og klager
  • At der på alle tilsyn er fokus på forebyggelse af coronasmitte
  • At Arbejdstilsynet fortsat kører på alvorlige ulykker og klager i alle brancher
  • At Arbejdstilsynets Call Center fortsat vil vejlede om arbejdsmiljø og forebyggelse af coronasmitte

 

Kontakt

Pressevagt

51232830