Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-06-2020

Ca. 2,6 mio. kroner til opkvalificering af opsagte medarbejdere i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn har varslet 309 medarbejdere om, at de bliver fyret. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard giver dispensation, så næsten 2,6 mio. kroner fra varslingspuljen kan hjælpe dem videre på arbejdsmarkedet.

COVID-19 har medført et kraftigt fald i lufttrafikken og dermed betydet, at der stort set ikke er passagertrafik. Det får Billund Lufthavn til at reducere personalestaben med 309 ud af 1058 medarbejdere.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Sydjylland vurderer, at mulighederne for at finde et nyt job i området er begrænset, da medarbejdere som fx passagerassistenter, gatekoordinatorer og securitymedarbejdere i høj grad er specialiseret til lufthavnens drift. Deres fagligheder og kompetencer vurderes ikke at være efterspurgt af de lokale virksomheder, og Jobcenter Billund mener derfor, at det bliver svært at få dem videre i nyt job uden en særlig indsats.

Derfor dispenserer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra reglerne og bevilger 2,59 mio. kroner fra varslingspuljen, som bl.a. skal gå til sparring og hjælp til jobsøgning. Samtidig vil der ske opkvalificering til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft som fx SOSU-området, industri og transport, og der vil være fokus på voksenlære som en mulighed.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er ærgerligt at høre om afskedigelserne i Billund Lufthavn og særligt i en tid, hvor arbejdsmarkedet er presset af højere ledighed på grund af corona-krisen. Det overrasker mig desværre ikke, for flybranchen og dermed også lufthavne er særlig hårdt ramt i denne ekstraordinære tid. Netop derfor har regeringen sat flere initiativer i værk for at hjælpe branchen.

- Jeg håber, at midlerne fra varslingspuljerne kan være med til, at flere af dem, der ikke lige nu er brug for i branchen, hurtigt kan finde et nyt arbejde.

- Jeg har netop indgået to meget ambitiøse aftaler om opkvalificering med et flertal af partierne. Vi investerer nu ekstraordinært i danskernes kompetencer ved at gøre det både nemmere og mere økonomisk attraktivt at tage en uddannelse til faglært. Der er stort fokus på voksenlærlinge og på korte erhvervsrettede kurser, der hjælper ledige med at omstille sig. Kort sagt skal der være mere gulerod og mindre pisk end tidligere.

- Vi ønsker at investere i mennesker, så de i højere grad er rustet til fremtidens arbejdsmarked med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

RAR kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Kontakt

Pressevagt

51232830