Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 16-06-2020

Danmark halter efter med opkvalificering af ledige

Andre lande får langt mere ud opkvalificering af ledige end Danmark. Det viser en ny international analyse. Resultatet bekræfter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i, at regeringens nye udspil på området er den rigtige vej at gå.

Analysen, som analysevirksomheden Metrica har lavet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, konkluderer, at størstedelen af de undersøgte studier når frem til, at deltagelse i en uddannelses- og opkvalificeringsindsats øger lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.

Studier af indsatsen i Danmark har generelt færre positive effekter end analyser fra de øvrige lande. Dog viser en effektevaluering af den regionale uddannelsespulje fra 2018, at korte kurser har gode beskæftigelseseffekter - især for ufaglærte og faglærte.

Men af den nye internationale forskning kan man se, at en uddannelsesindsats i 60 procent af studierne øger arbejdsmarkedstilknytningen. Kort sagt betyder det, at uddannelses- og opkvalificeringsindsatser har bedre effekter i lande såsom Sverige og Tyskland, som vi normalt sammenligner os med.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- For mig viser analysen klart, at uddannelse er et vigtigt redskab i beskæftigelsesindsatsen. Men den viser også, at Danmark halter bagud internationalt, når det kommer til at høste positive effekter af opkvalificering af ledige, og det skal vi have gjort noget ved.

- I en krise med ekstraordinært mange ledige giver opkvalificering god mening, hvis opkvalificeringen er målrettet dem, som har brug for uddannelse. Det gælder særligt ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse. Derfor har regeringen også målrettet uddannelsesløftet til disse grupper i det opkvalificeringsudspil, som vi kom med i onsdags.

- Samtidig skal uddannelse være målrettet den mangel på kompetencer, der aktuelt er på arbejdsmarkedet. Det gennemsyrer også hele vores udspil, at det skal være tilfældet.

- Jeg håber, at der i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er bred opbakning til at sikre en aftale om opkvalificering, så vi hurtigst muligt kan tilbyde en målrettet indsats til de mange nye ledige.

Kontakt

Pressevagt

51232830