Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-08-2020

Bred enighed om model for udvidet sorgorlov

Den brede politiske aftale om at udvide retten til sorgorlov til seks måneder (26 uger) for forældre, der mister børn under 18 år, er nu sendt i høring. Lovforslaget skal behandles i oktober og træde i kraft ved årsskiftet.

Før sommerferien blev regeringen og alle Folketingets partier enige om at udvide retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år. Nu ligger modellen for selve udmøntningen klar, og lovforslaget er sendt i høring.

Forslaget gælder for begge forældre - uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

De berørte forældre skal orientere deres arbejdsgiver om, at de ønsker at benytte sig af sorgorloven og varsle om den forventede længde. For at sikre forældrene størst mulig fleksibilitet vil forældrene have mulighed for senere at ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Efter aftale med arbejdsgiver har forældrene også mulighed for at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Udgifterne til udvidelsen af sorgorloven bliver taget med i budgettet til regeringens forslag til finanslov for 2021.

Ordningen vil gælde fra den 1. januar 2021.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er virkelig glad for, at der er stor politisk opbakning til den model, som vi har lagt frem, så vi allerede fra årsskiftet kan give forældre, der har oplevet det værst tænkelige - at miste et barn - bedre muligheder for at få bearbejdet sorgen. Jeg havde i foråret flere møder med berørte forældre, og deres historier har gjort et stort indtryk på mig. Jeg vil gerne rose borgerne bag det forslag, som ligger til grund for denne udvidelse af sorgorloven.

Morten Dahlin (V):

- De forældre der oplever den dybe ulykke at miste et barn skal have bedre hjælp og støtte end i dag. Vi tager et rigtig godt skridt med det her lovforslag hvor vi indfører ret til sorgorlov. Jeg tror alle, der selv har mistet, eller kender nogle, der har mistet et barn, forstår behovet for, at vi tager det her skridt.

Socialordfører Karina Adsbøl (DF):

- Det er utroligt glædeligt, at sorgorloven nu bliver udvidet og giver flere forældre ret til sorgorlov. Sorg takles forskelligt, og derfor er det vigtigt, at man har mulighed for at få tid og ro til at være i sin sorg.

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV):

- At miste sit barn er noget af det værste, der kan ramme et menneske. Den sorg, det fører med sig, skal vi som samfund selvfølgelig give plads til. For nogen er den bedste vej ud af sorgen at komme hurtigt tilbage til arbejdet og hverdagen, mens det for andre kræver en længere pause at bearbejde sorgen. Derfor er jeg glad for, at vi har landet en model, som giver mest mulig fleksibilitet for de forældre, der står i den ubærlige situation det er at miste sit barn.

Socialordfører Trine Torp (SF):

- Alle forældre bliver hårdt ramt, når de bliver udsat for det mest ulykkelige, man kan forestille sig. Nemlig at miste et barn. Derfor skal de selvfølgelig også have samme ret til orlov, så der er tid til at bearbejde tabet. Det er jeg glad for, at der endelig er udsigt til, at vi kan sikre.

Eva Flyvholm (EL):

- Det er vigtigt, at vi endelig får sikret en ordentlig sorgorlov til forældre. En stor tak til forslagsstillerne som har fundet kræfterne til at rejse forslaget. Vi skal som samfund kunne støtte de forældre, der bliver ramt af den største ulykke.

Hanne Bjørn-Klausen (KF):

- Den største sorg i mit liv var at miste min egen søn, og jeg troede aldrig, at jeg skulle blive menneske igen. Men det bliver man, man lærer at leve med sorgen - og det tager tid. Den tid giver vi nu forældre, der mister et barn. Med min egen sorg glæder jeg mig over, at et samlet folketing anerkender, at forældre har brug for fred og tid til at sørge og rejse sig langsomt igen. Sorg er forskellig fra menneske til menneske - og med denne lov giver vi samtidig forældrene mulighed for at tage den tid, det tager - og vende tilbage til arbejdslivet stille og roligt. Nogen har kun brug for få uger - andre har brug for længere tid. Med al dens juridiske lovsprog er dette et meget meget fint lovforslag, der nu bliver lagt frem for at hjælpe forældre, der mister et barn til at give tid og plads til at bearbejde sorgen. Det er et lovforslag, der viser, at vi i Danmark kærer os om hinanden.

Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl (ALT):

- Det er et godt skridt mod et mere rummeligt, mindre stressende arbejdsmarked, at vi nu giver forældre ret til en længere orlov, når noget af det værste, man kan opleve som forælder, indtræffer. En orlov til forældre til at bearbejde sorgen efter tabet af et barn er et skridt i retning af det samfund, vi ønsker, hvor vi gennem borgerløn giver mennesker en ret og værdighed til at styre deres eget liv, frem for at blive drevet rundt i et hårdt arbejdsliv.

Kontakt

Pressevagt

51232830