Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-08-2020

Flertal forlænger sygedagpenge til personer med særlig risiko ved smitte med covid-19

Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 frem til den 31. december i år.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af covid-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

Det er den enkeltes læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen. De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

De omfattede personer vil kunne få sygedagpenge, uanset om personen rammer revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Aftalepartierne vil følge aktiviteten på ordningen frem til udgangen af december, hvor forlængelsen udløber.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Corona-virusset er fortsat blandt os, og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at personer, som er i risiko for at blive alvorligt syge, ikke skal udsættes for smitterisiko. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat bakker op om ordningen, så vi sammen gør, hvad der skal til for at hjælpe de særligt udsatte. 

Kontakt

Pressevagt

51232830