Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 25-08-2020

Kun pensionsformuer over seks millioner kroner kan slet ikke få tidlig pension

Med regeringens udspil om ret til tidlig pension er der lagt op til, at den månedlige ydelse på 13.550 kroner bliver reduceret, hvis man har en pensionsformue på mere end to millioner kroner. Ydelsen vil først være helt væk, når man har en pensionsformue på seks millioner kroner.

Har man en pensionsformue på under to millioner kroner, er der i regeringens udspil lagt op til, at pensionsformuen ikke påvirker ydelsen, man modtager i tidlig pension. Har man derimod en pensionsformue på over to millioner kroner reduceres ydelsen gradvist. Det fremgår af regeringens udspil.

Der er udarbejdet et nyt faktaark, som uddyber bundfradraget for pensionsformue. Det viser blandt andet, at ydelsen vil først være fuldt aftrappet ved en pensionsformue på over seks millioner kroner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Tidlig pension er målrettet folk med et langt og ofte hårdt fysisk arbejdsliv. De får mulighed for at trække sig tilbage, før de er helt nedslidte. Langt de fleste vil være ufaglærte og faglærte, som ikke ligefrem er de grupper, der har de største indkomster og formuer. Derfor lægger vi også op til, at ydelsen først sættes ned, når man har en pensionsformue på over to millioner kroner. Vi mener ikke, at fx bankansatte, hvor mange også starter tidligt på arbejdsmarkedet, og som vi ved har relativt store pensionsformuer, har brug for tidlig pension i samme grad som fx slagteriarbejderen. Det er et meget bevidst valg, og vi mener, at vi har fundet den rigtige balance.

Det nye faktaark viser:

  • Med et ydelsesniveau på 13.550 kroner pr. måned før skat, svarende til 162.600 kroner årligt, vil ydelsen først være fuldt aftrappet ved en pensionsformue på 6.065.000 kroner.
  • Udnyttelsesgraden for tidlig pension, som udtrykker forholdet mellem antal personer, der benytter retten og antallet af berettigede, forventes at være rimelig konstant over tid.
  • Andelen af berettigede, som vil opleve nedsættelse i ydelsen på baggrund af pensionsformue i 2022, skønnes at være størst inden for branchen ”Finansiering og forsikring”, mens andelen skønnes at være mindst inden for branchen ”Bygge og anlæg”.
  • Berettigede i branchen ”Finansiering og forsikring”, som i 2022 oplever nedsættelse i ydelsen på baggrund af deres pensionsformue, skønnes at opleve den største månedlige nedsættelse i ydelsen. Berettigede i brancherne ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” samt ”Bygge og anlæg”, som oplever nedsættelse i ydelsen på baggrund af deres pensionsformue, skønnes at opleve den mindste månedlige nedsættelse i 2022.

Kontakt

Pressevagt

51232830