Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-09-2020

Folketinget hastebehandler aftale om arbejdsfordeling

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver mandag førstebehandlet. Trepartsaftalen bliver 3. behandlet på torsdag og kan træde i kraft den 14. september.

Natten til mandag i sidste uge blev regeringen og arbejdsmarkedets parter efter lange forhandlinger enige om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Den skal holde hånden under lønmodtagere og virksomheder, der fortsat er ramt af nedgang som følge af corona.

Allerede fredag blev lovforslaget fremsat, og mandag tager Folketingets partier fat på lovbehandlingen. Efter planen skal Folketinget stemme om aftalen på torsdag, så virksomhederne kan tage den nye ordning i brug fra på mandag den 14. september.

Virksomheder, som på grund af udbruddet af coronavirus fortsat er udfordret, kan benytte sig af arbejdsfordeling, så medarbejderne deler det arbejde, der er, og i den restende tid tager uddannelse eller går hjemme på dagpenge. Derved kan man undgå afskedigelser.

Den nye midlertidige ordning giver blandt andet større fleksibilitet og en højere dagpengesats end den eksisterende ordning. Den gælder resten af året med mulighed for, at aftaler, der er igangsat senest 31. december 2020, og har en maksimal varighed på fire måneder, kan fortsætte i 2021.

Aftaleparterne vil følge op på ordningen til november.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det glæder mig, at vi hurtigt kan få behandlet denne vigtige aftale i Folketinget. Jeg er overbevist om, at den nye ordning vil gøre en stor forskel og redde danske arbejdspladser. Vi kan allerede nu høre, at virksomheder vil gøre brug af ordningen, og der er stor interesse for at høre mere om de nye muligheder. Der var tale om lange forhandlinger, og jeg er tilfreds med, at vi sammen kom i mål. Igen viser den danske model sit værd, og arbejdsmarkedets parter tager endnu en gang ansvar, som de gjorde med lønkompensationsordningen, og hjælper med til, at vi kommer bedst muligt gennem krisen. 

Kontakt

Pressevagt

51232830