Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 10-09-2020

Godt 400.000 kroner skal hjælpe fyrede medarbejdere i Aalborg Lufthavn videre

Aalborg Lufthavn må afskedige medarbejdere på grund af den historiske krise i branchen. Nu skal penge fra varslingspuljen give hjælp til jobsøgning og opkvalificering.

COVID-19 har haft alvorlige konsekvenser for luftfartsbranchen, og nu har Aalborg Lufthavn opsagt 85 af de 282 medarbejdere.

Aalborg Kommune oplever en stor stigning i ledigheden, og Jobcenter Aalborg vurderer, at der for en del af medarbejderne vil være behov for en tidlig og aktiv indsats, så de har større chancer for at finde et nyt job på et presset arbejdsmarked. Derfor er der søgt om hjælp til jobsøgning og opkvalificering til 41 medarbejdere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har dispenseret for reglerne og bevilget 409.900 kroner fra varslingspuljen.

De afskedigede er både faglærte og ufaglærte og har været ansat inden for blandt andet security, service og portører.

Der bliver oprettet en hotline til de afskedigede, hvor de kan få råd og vejledning, og så bliver der etableret en Facebook-gruppe, hvor det er muligt at dele informationer, erfaringer, jobopslag m.v. Derudover vil der blive givet forskellige tilbud om opkvalificering, der er tilpasset den enkelte medarbejders kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Der er ingen tvivl om, at luftfartsbranchen er særlig hårdt ramt, og derfor har jeg også dispenseret for reglerne, så de afskedigede kan få en hurtig indsats. Jeg synes også, at det giver god mening med en hotline og en Facebook-gruppe, der kan sørge for, at information og gode råd kommer ud til alle, da de allerede er blevet fritstillet. Jeg glæder mig også over, at jobcentret sætter ind med opkvalificering målrettet mangelområder.

- Jeg håber, at de opsagte medarbejdere med hjælp fra jobcentret hurtigt kan finde et andet arbejde. Ledighed er gift for samfundet, og det er en kamp, som vi skal tage i fællesskab og ikke bare et problem for den enkelte.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830