Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-09-2020

Knap en million kroner til afskedigede Vestas-medarbejdere

Jobsøgning og opkvalificeringskurser skal hjælpe fyrede medarbejdere fra MHI Vestas i Nakskov videre i job. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard dispenserer fra reglerne, så Jobcenter Lolland får knap en million kroner til indsatsen.

MHI Vestas i Nakskov har på grund af ordrenedgang valgt at afskedige 67 medarbejdere ud af de 507 ansatte. Jobcenter Nakskov har søgt om hjælp fra varslingspuljemidlerne til 35 af de fyrede for at mindske risikoen for langtidsledighed, og der er bevilget 959.000 kroner.

Ifølge det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland har der det seneste halve år været stigende ledighed i området, og selvom der inden for produktionsvirksomhederne har været en stabil beskæftigelse det seneste år, så vil omfanget af afskedigelserne fra MHI Vestas have stor indvirkning på lokalområdet.

De afskedigede omfatter både ufaglærte og faglærte. Midlerne fra varslingspuljerne skal blandt andet gå til jobsøgningsforløb og AMU-kurser inden for bygge-anlæg og serviceområdet, så medarbejderne vil få flere kompetencer, der kan bruges i forbindelse med Femern byggeriet, hvor der vil mangle arbejdskraft.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er trist, hver gang folk bliver sendt ud i ledighed. Det kaster de afskedigede og eventuelt deres familier ud i en uvis fremtid både arbejdsmæssigt og økonomisk. Arbejdsløshed skal ikke løses af den enkelte. Det er en fælles opgave, som vi skal bekæmpe.

- Jeg håber, at man med en hurtig indsats kan hjælpe de afskedigede til at finde et nyt job inden længe, og jeg synes, at det er ganske klogt, at man målretter indsatsen til de nye job, som Femern byggeriet skaber.

RAR kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830