Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-10-2020

Arbejdstilsynet skærper coronakontrol med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft

Onsdag igangsætter Arbejdstilsynet et nyt målrettet tilsyn for at forebygge coronasmitte i brancher med udenlandsk arbejdskraft.

Omkring 50 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet vil den kommende tid gennemføre målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på landets byggepladser, landbrug, skovbrug, restauranter og slagterier. Brancherne er udvalgt, fordi der typisk er stor brug af vandrende arbejdskraft. Det sker som led i regeringens initiativer for at forhindre coronasmitte fra vandrende arbejdskraft i Danmark.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Udviklingen i smittetallene er bekymrende og skal vendes, og vi har fx set høje smittetal blandt udenlandske arbejdstagere. Derudover har vi set udbrud relateret til byggepladser og slagterier, hvor der i stor udstrækning anvendes udenlandsk arbejdskraft. Derfor har vi blandt andet besluttet, at udlændinge skal kunne fremvise en negativ corona-test ved grænsen for at komme ind samt at styrke den forebyggende myndighedsindsats. Jeg er glad for den brede politiske opbakning til, at Arbejdstilsynet nu går i gang med en landsdækkende indsats, hvor der er fokus på at forebygge coronasmitte i udvalgte brancher med vandrende arbejdskraft.

De tilsynsførende vil under besøgene have fokus på vejledning, men vil give strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Arbejdstilsynet kan fx give strakspåbud, hvis der ikke er sørget for, at der kan holdes fysisk afstand, at der kan vaskes hænder ofte, eller at der er adgang til håndsprit.

Herudover vil Arbejdstilsynet vejlede om de særlige anbefalinger, der gælder for vandrende arbejdskraft, herunder blandt andet om boligforhold og samkørsel.

Indsatsen har fokus på smitterisiko, og de tilsynsførende vil dermed ikke gennemgå andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med tilsynene reagere, hvis de tilsynsførende konstaterer arbejdsmiljøovertrædelser, som udgør en fare.

Virksomheder i relevante brancher vil modtage et brev fra Arbejdstilsynets direktør med information om tilsynene.

Arbejdstilsynet har også på de øvrige tilsyn fokus på forebyggelse af coronasmitte.

Indsatsen sker i forlængelse af Arbejdstilsynets landsdækkende indsats i uge 41 og 42, hvor omkring 50 tilsynsførende gennemførte over 2.200 tilsyn i butikker, restauranter, barer, slagterier og minkfarme for at forebygge coronasmitte.

Yderligere information

På Arbejdstilsynets hjemmeside er der mere information om, hvad der er i fokus for de målrettede tilsyn i de enkelte brancher:

  • Bygge- og anlæg
  • Landbrug og skovbrug
  • Restauranter
  • Slagterier

Målrettede tilsyn i udvalgte brancher


Arbejdstilsynets Call Center kan kontaktes på tlf. 70 12 12 88 og står klar til at besvare spørgsmål om arbejdsmiljø og tilsynsindsatsen.

Kontakt

Pressevagt

51232830