Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-10-2020

Forslag om ret til udvidet sorgorlov fremsat

I dag er lovforslaget om ret til udvidet sorgorlov fremsat i Folketingssalen. Forslaget skal træde i kraft ved årsskiftet.

Som noget af det første i den nye folketingssamling blev lovforslaget om ret til sorgorlov i seks måneder (26 uger) onsdag fremsat. Lovforslaget skal behandles i løbet af efteråret og træde i kraft fra 1. januar 2021.

Regeringen og alle Folketingets partier blev i juni måned enige om at udvide retten til sorgorlov til 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år.

Forslaget gælder for begge forældre - uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

Hidtil har forældre kun haft ret til sorgorlov og barselsdagpenge i 14 uger efter barnets død, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for den 32. uge efter fødslen.

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal efter lovforslaget orientere deres arbejdsgiver om det, herunder om fraværets længde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der vil også være mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg glæder mig over, at lovforslaget skrider frem efter planen, så aftalen allerede fra årsskiftet kan komme de forældre, der står i den værst tænkelige situation, til gavn. Med lovforslaget bliver der langt bedre mulighed for at give forældrene ro til at bearbejde sorgen, og jeg er glad for den brede politiske opbakning, der har været, til at få udvidet ret til sorgorlov ført ud i livet.  

Kontakt

Pressevagt

51232830