Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-10-2020

Ny rapport gør os klogere på forskellen mellem mænd og kvinders løn

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked spiller en større rolle end hidtil antaget. Det hænger sammen med, at rapporten også finder, at jo flere kvinder, der er ansat i en given arbejdsfunktion, jo lavere er lønnen. Det gør sig gældende i både den private og offentlige sektor.

I den offentlige sektor kan det ifølge rapporten blandt andet skyldes, at man i nogle kvindefag i perioder har valgt at forhandle sig til flere goder i stedet for højere løn i overenskomstforhandlinger. I den private sektor er der bedre muligheder for decentrale lønforhandlinger, men ifølge rapporten kan kvinderne være mindre tilbøjelige til at forhandle løn. En anden forklaring kan være, at kvinder i den private sektor måske i stedet vælger et fag med stabil, men lavere indkomst. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i oplysninger fra 2016 og benytter sig af en række nye forklarende faktorer til at undersøge lønforskellen, der i gennemsnit er på 14,4 procent for hele arbejdsmarkedet. Hidtil har forskerne fra VIVE kunnet forklare halvdelen af den forskel med faktorer såsom uddannelse og valg af arbejdsplads, men altså ikke de resterende syv procentpoint, der har været såkaldt uforklaret. Med den nye metode med flere og nye elementer til at forklare forskellen er denne uforklarede del nu reduceret til ca. to procentpoint. 

Som helhed er lønforskellen mellem kønnene faldet med 2,5 procentpoint siden 2010, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kvinder har uddannet sig mere i perioden i forhold til mænd.

Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og sat i værk på baggrund af den løbende dialog med arbejdsmarkedets parter om ligeløn.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg vil gerne kvittere for en spændende rapport, som bringer viden frem til alle relevante aktører om årsagerne til den lønforskel, der er mellem mænd og kvinder. Vi kan se, at den største udfordring for ligeløn helt overordnet er, at det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt, og det spiller en større rolle, end vi hidtil har antaget. Det er et grundlæggende element i den danske model, at løn er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Regeringen står selvfølgelig til rådighed, hvis arbejdsmarkedets parter ønsker at drøfte rapporten med os. 

Kontakt

Pressevagt

51232830