Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-10-2020

Nyt partnerskab skal bane vejen for flere dimittender i arbejde

Udfordringen med nyuddannede som begynder arbejdslivet med arbejdsløshed er gennem en længere årrække steget. Situationen med Covid-19 kan vise sig at gøre problemet endnu større. Regeringen nedsætter et nyt partnerskab, der skal hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren er klar til at hjælpe de nyuddannede, som kæmper med arbejdsløshed. Baggrunden er, at andelen af nyuddannede på dagpenge fra de videregående uddannelser gennem en længere årrække er steget markant. I 2007 havde 27 procent modtaget dagpenge inden for det første år efter, de havde afsluttet uddannelsen. I 2018 var det tal steget til 42 procent.

Med Covid-19-sundhedskrisens afsmittende effekter på dansk økonomi og arbejdsmarked er der samtidig risiko for, at dimittenderne i den kommende tid får endnu sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nedsætter derfor et partnerskab med en række centrale aktører på området. Partnerskabet skal via fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer lette overgangen fra uddannelse til job. 

Partnerskabet skal: 

  • Vidensdele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer.
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser og samarbejder.
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og drøfte mulige initiativer, der kan afbøde.
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører.
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender. 

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: 

- Rigtig mange af vores nyuddannede har fortsat svært ved at få foden ind på arbejdsmarkedet. Problemet har gennem de senere år vokset sig større, og med Covid-19-krisen er der desværre risiko for, at de nyuddannede får det endnu sværere. Det er et problem, der kræver, at alle arbejder sammen, hvis vi skal finde løsninger. Derfor sætter vi nu de forskellige aktører i uddannelses- og beskæftigelsessystemet sammen om bordet og beder dem hjælpe med at finde løsninger, der kan få flere af dimittenderne i arbejde. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Når man har taget en uddannelse, vil man gerne ud og bruge alt det, man har lært. Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Det er ærgerligt og betyder også, at vi ikke får udnyttet alle de kompetencer, vi som samfund har. Konsekvenserne af coronaen har ikke gjort situationen bedre. Det er derfor, at vi nu samler kompetente kræfter på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er godt for den enkelte såvel som samfundet, hvis nyuddannede kan komme hurtigere i job. 

Det første møde i partnerskabet bliver holdt i oktober 2020. Partnerskabet bygger videre på en række indsatser og reformer de senere år, der har haft fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, som forventes at kunne påvirke ledighedstallene for nyuddannede i de kommende år. Eksempelvis dimensionering af de videregående uddannelser fra 2014, en ny bevillingsmodel for de videregående uddannelser, som trådte i kraft fra 2019 samt trainee-indsatsen, der siden 2012 bringer ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.  

Centrale tal

Fra 2007 til 2018 har der været en stigning i antallet af nyuddannede fra de danske videregående uddannelser på ca. 59 pct. I samme periode er antallet af dimittender fra de videregående uddannelser, der har været ledige, steget fra 11.900 til 28.900. 

Fra marts 2020 til og maj 2020 er antallet af dimittender, der modtager dagpenge, steget fra ca. 21.800 til ca. 25.275 fuldtidspersoner.

Kontakt

Pressevagt

51232830