Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 30-11-2020

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for oktober 2020

Ledigheden er faldet med 3.600 personer i oktober 2020. Dermed er ledigheden på 131.200 fuldtidspersoner svarende til 4,6 procent af arbejdsstyrken. I september lå ledigheden på 4,8 procent. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:  

- I oktober var der 3.600 færre arbejdsløse. Samtidig nærmer beskæftigelsen, efter flere måneders stigninger, sig niveauet før krisen og antallet af stillingsopslag er fortsat på et højt niveau. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af oktober var 6.300 personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. 

- De positive tal ændrer dog ikke på, at situationen fortsat er usikker - ikke mindst for de mange mennesker, som har mistet deres job under krisen. Vi skal tackle krisen klogt, og derfor har vi også lavet en stor opkvalificeringsaftale, som betyder at ufaglærte over 30 år kan tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen. At satse på efteruddannelse og investere i mennesker er i vores optik lig med at tackle krisen klogt.   

- Derudover har regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter aftalt at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning, så den gælder hele 2021. Virksomhederne har brug for tryghed i en usikker tid – og det kan forhåbentlig resultere i, at vi fastholder arbejdspladser og undgår fyringer. 

- Endelig har vi i forlængelse af de initiativer, vi tog i foråret for at sætte gang i økonomien, yderligere afsat en reserve på 9,2 mia. kr. i vores finanslovsforslag, som vi skal bruge på at holde hånden under økonomien og arbejdspladser. Det forhandler vi med de andre partier om. Og så kan vi se, at danskerne har bestilt 50 milliarder kroner af de indefrosne feriepenge, som vi selvfølgelig også forventer vil være med til at holde gang i forbruget.

Kontakt

Pressevagt

51232830