Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-11-2020

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2020

I september måned var der 2.773.485 personer i job, og ser man på den private sektor er der kommet 6.900 flere lønmodtagere. Der var ligeledes 3.100 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,4 pct. siden august måned.  

I alt kom 51.000 personer i job i juni, juli, august og september, ovenpå et fald på 80.000 personer mellem marts og maj måned. Siden februar er beskæftigelsen faldet med 29.000, svarende til 1 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned.

Tallene skal ifølge Danmarks Statistik på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19, tages med forbehold. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- For fjerde måned i træk ser vi, at beskæftigelsen stiger. Det er positivt, særligt set i lyset af den svære tid, vi befinder os i lige nu. I september måned kom der 10.000 flere personer i job. 

- Vi har samtidig set faldende ledighed efter toppunktet i sommerferien, og vi ser flere nyopslåede jobopslag end før corona-krisen. Det viser, at der er liv i jobmarkedet, og det er selvfølgelig godt. Men det ændrer ikke ved, at rigtig mange mennesker desværre har mistet deres job under krisen og står med en ubehagelig uvished om deres fremtid. Derfor har regeringen lavet en række hjælpepakker og andre tiltag for at holde gang i økonomien. 

- Det er fx måneden ud muligt at få udbetalt op til tre ugers indefrosne feriepenge, og danskerne har bestilt knap 50 mia. kroner på nuværende tidspunkt. Det glæder jeg mig over. Vi kan se, at det har gjort en forskel og har øget omsætningen i mange virksomheder. Jeg appellerer til, at man bruger pengene lokalt, så vi også kan hjælpe danske arbejdspladser. 

- Vi har også lavet en ekstra aftale om lønkompensation for Nordjylland i forbindelse med de seneste restriktioner for at redde arbejdspladser, og vi vil gøre, hvad vi kan for at få Danmark så godt som muligt gennem krisen. Restriktionerne har desværre nødvendige for at begrænse spredningen af COVID-19. At få styr på smittespredningen hænger uløseligt sammen med at få genoprettet økonomien. Arbejdstilsynet vil i den kommende tid også have ekstra fokus på corona, når de er ude på tilsyn og vejlede for at hindre spredning på arbejdspladserne. 

Kontakt

Pressevagt

51232830