Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-11-2020

De første personer har fået udbetalt den nye seniorpræmie

En ny opgørelse viser, at i alt 1.672 personer har fået udbetalt seniorpræmie i september og oktober 2020. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af oplysninger fra Udbetaling Danmark.

Seniorpræmieordningen giver større økonomisk gevinst til de seniorer, som arbejder efter folkepensionsalderen. Den skattefrie præmie er på 42.840 kroner (2020-niveau) for beskæftigelse det første år efter folkepensionsalderen, og de første har netop fået udbetalt præmien. De ekstra penge skal være en gulerod til dem, der kan arbejde videre og gør det. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er godt for samfundet, at de seniorer, der kan og har lyst, fortsætter på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg glad for, at det er blevet mere økonomisk attraktivt at blive ved. Vi vil også gerne sørge for, at det er let og lige til at fortsætte, så seniorernes kompetencer i endnu højere grad kan komme i spil. 

- Der er også seniorer, der efter mange år på arbejdsmarkedet har svært ved at blive ved i takt med, at pensionsalderen hæves. Derfor er jeg glad for og stolt over, at vi sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten for nyligt indgik Aftale om en ny ret til tidlig pension. Her får dem, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet og har haft et langt og ofte hårdt arbejdsliv, ret til at trække sig værdigt tilbage, inden de er slidt helt ned.

Seniorpræmieordningen blev indført med Aftale om finansloven for 2019 og blev efterfølgende forhøjet og udvidet som en del af ”Aftale om ret til seniorpension for nedslidte” fra maj 2019. Her blev seniorpræmien hævet og der blev også indført en seniorpræmie på 25.500 kroner (2020-niveau) til de seniorer, der bliver ved med at arbejde to år efter pensionsalderen.

Ordningen trådte i kraft i juli 2019, men da man skal have været beskæftiget i et helt år for at få udløst præmien, er det først efter juli 2020, at de første præmier er optjent. Præmien udbetales to måneder efter optjeningsperioden er slut. De første udbetalinger af seniorpræmier har dermed tidligst kunne ske fra september 2020.

Med udbetalingerne i september og oktober 2020 er der udbetalt seniorpræmier til borgere født i januar og februar 1954. Der kan senere komme udbetalinger til flere borgere født i januar eller februar 1954, fx borgere med selvstændig virksomhed og stor B-indkomst som ikke er oplyst til indkomstregisteret, idet de selv skal ansøge om seniorpræmie. 

Arbejder man videre, har man også mulighed for at bruge det, der hedder opsat pension. Her kan man udskyde det tidspunkt, man begynder at få udbetalt sin folkepension, mod til gengæld at få mere i pensionsydelse i form af et ventetillæg, når man går på folkepension.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830