Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 18-11-2020

Fødevareminister Mogens Jensen træder tilbage

Mogens Jensen har valgt at udtræde af regeringen.

De seneste uger er fødevareminister Mogens Jensen blevet kritiseret for sin håndtering af COVID19-smitten blandt danske minkbesætninger, og han vælger nu at træde tilbage som minister.

- For at jeg som minister skal kunne varetage mit hverv, er det afgørende, at jeg har den fornødne tillid i Folketinget. Ikke mindst i en situation, hvor mit ministerium står over for den store opgave, det er at sikre en grøn klimaomstilling af dansk landbrug. Da jeg har den klare vurdering, at jeg ikke længere har den tilstrækkelige opbakning blandt et flertal af Folketingets partier, har jeg i dag meddelt Statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen, siger Mogens Jensen.

Der har været kritik af regeringens beslutning om at slå alle mink ned den 4. november, da det efterfølgende kom frem, at der ikke var lovhjemmel til at slå mink ned uden for de smittede zoner. Derudover har der været kritik af regeringens strategi i forhold til at begrænse smitten på de danske minkfarme. Begge dele har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet redegørelser for.

- Jeg oversender i dag mine redegørelser for dels forløbet omkring beslutningen om at aflive alle mink i Danmark og dels de tiltag der konkret er taget for at standse smittespredningen på minkfarme siden udbruddet i juni måned. Om den første redegørelse vil jeg sige, at det her klart fremgår, at mit ministerium har begået fejl i forbindelse med, at regeringen meldte beslutningen ud om at aflive alle mink i Danmark. Det har jeg tidligere beklaget. Det beklager jeg igen og tager ansvar for. Særligt beklager jeg det over for de mange minkfarmere, som har stået og står i en meget ulykkelig situation.

- Om den anden redegørelse vil jeg sige, at den bekræfter, at de forskellige skridt mit ministerium har taget siden juni i forhold til at bekæmpe coronasmitten på minkfarmene, hver for sig bygger på klare sundheds- og veterinærfaglige anbefalinger. Med dette har der kun været et formål: nemlig at standse Covid-19-smitten i og fra mink, fordi den er en trussel mod folkesundheden, pointerer Mogens Jensen.

Kontakt

Pressevagt

51232830