Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 15-12-2020

100 mio. kroner skal hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere videre

En ny pulje skal sikre, at borgere, som har været på kontanthjælp i mange år, får en grundig og tværfaglig gennemgang af deres sag, så de får den rigtige indsats og ydelse. Projekterne vil løbe til udgangen af 2022.

Med finansloven for 2020 blev der afsat 50 mio. kroner årligt i perioden 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere end otte ud af de seneste ti år, fortsat skal være på kontanthjælp.

Kommunerne skal lave en systematisk og tværfaglig gennemgang af alle sager netop for at sikre, at alle borgere, der er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hurtigt identificeres, så borgerne kan få deres sager forelagt for rehabiliteringsteamet. De borgere, der ikke får deres sag forelagt for rehabiliteringsteamet, får en målrettet virksomhedsrettet indsats, som skal bringe dem nærmere beskæftigelse.

56 kommuner har fået støtte for i alt 73,5 mio. kr. Puljen er genudmeldt for at flere kommuner kan få mulighed for at deltage i projektet.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra "Flere skal med 1", som netop er evalueret og "Flere skal med 2", der løber frem til midten af 2022. Projekterne er samlet set blevet støttet med 428,5 mio. kroner fra satspuljen. "Flere skal med 1" kørte fra 2017-2019. Her ligger slutevalueringen nu klar. Den viser, at 37 procent af de borgere, som modtog den aktive beskæftigelsesindsats i projektet var i beskæftigelse, uddannelse, fleksjob eller virksomhedspraktik ved projektets slutning. Samtidig blev 6.300 personer afklaret videre fra kontanthjælpssystemet.

Covid-19 har udskudt processen for den nye afklaringspulje, der i stedet bliver forlænget til og med 2022.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at vi med denne pulje giver kommunerne endnu bedre muligheder for at hjælpe borgere, der har været langvarigt på kontanthjælp. Borgere, der ikke hører til i kontanthjælpssystemet, skal selvfølgelig visiteres videre til den rigtige ydelse og indsats.

- Jeg synes, at det er nogle ret bemærkelsesværdige resultater, som vi ser fra de tidligere projekter. Jeg glæder mig over, at de gode erfaringer vil komme mange flere borgere til gavn over hele landet.

- Resultaterne viser, at det er muligt med den rette virksomhedsrettede indsats at gøre en forskel - også for borgere, der længe har spejdet forgæves efter at blive en del af det arbejdende fællesskab.

- Der er selvfølgelig tale om små tal i det store billede, men der skal vi huske på, at det er en gruppe borgere, der har siddet fast i kontanthjælpssystemet rigtig længe. Jeg ser frem til at følge kommunernes videre arbejde.

Kontakt

Pressevagt

51232830