Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-12-2020

FL21: 640 millioner kroner til opkvalificering

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået en finanslovaftale om stimuli og grøn genopretning. For at sætte skub i økonomien og tage hånd om arbejdsmarkedet er der afsat 640 millioner kroner til opkvalificering. Det bliver mere attraktivt at uddanne sig til SOSU-assistent og til grønne job. Derudover får ledige ret til et kort jobrettet kursus, og der kommer ekstra hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher og særlig hårdt ramte områder.

Regeringen ønsker, at flere benytter krisen til at opkvalificere sig, så virksomhederne kan finde den arbejdskraft, de har brug for på arbejdsmarkedet.

Med finanslovaftalen for 2021 bliver der samlet afsat 640 millioner kroner til opkvalificering i periode 2021-2024. Pengene kommer oveni sommerens to brede politiske aftaler om opkvalificering til i alt 730 millioner kroner.

Økonomien kan være afgørende faktor, når folk skal beslutte, om de skal sætte sig på skolebænken. Derfor lavede regeringen og et bredt flertal i sommer en aftale om at ufaglærte ledige på dagpenge, der er over 30 år eller faglærte med en forældet uddannelse får ret til at tage en uddannelse til brancher med mangel på arbejdskraft til 110 procent dagpenge i 2021.

Med finansloven for næste år har man som noget nyt i 2021 ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til SOSU-assistent eller uddanne sig inden for et arbejdsmarked i grøn omstilling.

Yderligere 30 millioner kroner afsættes til den regionale uddannelsespulje i 2021, så ledige hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher. Samtidigt indfører man et etårigt forsøg, hvor ledige får ret til at tage et kort jobrettet kursus fra første ledighedsdag.

Der er derudover afsat 50 millioner kroner til målrettet opkvalificering i Nordjylland og Hovedstadsområdet, som har været særlig hårdt ramt under krisen. I den forbindelse styrkes det regionale branchesamarbejde i Nordjylland og Hovedstadsområdet ved, at der i starten af 2021 ansættes flere VEU-koordinatorer. De skal følge det regionale kompetencebehov tæt og sikre hurtig og erhvervsrettet omstilling af arbejdsstyrken. 

Jobrotationsordningen bliver udvidet. For forløb påbegyndt i 2021 bliver kravene lempet, så vikarens forudgående ledighed går fra seks til tre måneder, og ansættelsen som jobrotationsvikar kan vare i ni måneder i stedet for seks måneder.

Varslingspuljen styrkes også med 100 millioner kroner. Puljen har været flittigt brugt i 2020, hvor der bl.a. er givet ca. 73 millioner kroner til initiativer i forbindelse med afskedigelser i Københavns Lufthavn. I 2021 forventes der også at være et behov for at kunne sætte ind med hjælp ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Formålet er at hjælpe opsagte medarbejdere hurtigt videre i ny beskæftigelse med en tidlig og målrettet indsats. Fx opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft.

Med aftalen bliver det også muligt i 2021 at sætte ind med hjælp til afskedigede fra mindre virksomheder på op til 20 ansatte i brancher som er særlig hårdt ramt fx minkfarme. Der er afsat 30 millioner kroner til det.

 Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Tusindvis af danskere har desværre mistet deres job under corona-krisen. Arbejdsløshed er ikke den enkeltes ansvar alene. Det er en opgave, som vi skal løse i fællesskab. Vi skal give ledige en vej tilbage i beskæftigelse, og vi skal gøre det klogt, så det kommer den enkelte, virksomhederne og samfundet til gode.

 - Personlig økonomi skal ikke være en barriere for at opkvalificere sig – ikke når vi taler om områder, hvor arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft. Med sommerens aftaler har vi taget et vigtigt skridt mod mere opkvalificering for den ledige. Nu bygger vi ovenpå, så ledige også kan uddanne sig til SOSU-assistenter og grønne job med forhøjede dagpenge. Målet er at få flere til at uddanne sig til områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, og samtidig hjælpe med til at nå Danmarks ambitiøse klimamål. 

- En række brancher og nogle geografiske områder har været særlig hårdt ramt, og jeg er glad for, at vi med aftalen giver de ledige en ekstra håndsrækning, så de har bedre mulighed for at komme videre i andet arbejde. Vi giver også alle ledige ret til et kort erhvervsrettet kursus fra første ledighedsdag, så de hurtigt kan komme ud og bidrage der, hvor arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft.

Kontakt

Pressevagt

51232830