Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-12-2020

Ny politisk aftale giver yderligere hjælp til lønmodtagere, virksomheder og kulturliv

Regeringen og et bredt flertal af Folketinges partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv.

De sundhedsmæssige restriktioner er de seneste uger blevet skærpet på grund af den betydelige smitteudvikling i store dele af Danmark. På den baggrund besluttede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i sidste uge at genåbne de generelle hjælpepakker fra foråret. 

Dermed er der igen er åbnet bredt op for kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen til selvstændige mv. Lønkompensationsordningen er desuden åbnet for virksomheder i hele Danmark. 

Nu følger regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet op med en ny aftale om yderligere hjælp til danske virksomheder, kultur- og idrætsliv og lønmodtagere. Med aftalen forbedres, forlænges og forenkles hjælpepakkerne. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er meget glad for, at vi har indgået endnu en aftale, der skaber tryghed for både virksomheder, lønmodtagere og kultur- og idrætsliv. Selv om vi er tættere på en vaccine, må vi konstatere, at kampen mod corona langt fra er vundet endnu. Det høje smittetryk betyder, at vi må indføre skrappere restriktioner, og derfor er det afgørende, at hjælpen følger med. Og så lytter vi selvfølgelig også, når virksomhederne siger, det er for teknisk og svært at ansøge om hjælp. Derfor forenkler og forbedrer vi nu også kompensationsordningerne. 

Kulturminister Joy Mogensen:

- Det er og har hele tiden været regeringens mål at holde hånden under dem, der er økonomisk hårdt ramt af restriktionerne. Med aftalen afhjælper vi nogle udfordringer som dele af kultur-, forenings- og idrætslivet står overfor. Samtidig forlænger vi og tilfører ekstra midler til nogle af de hjælpepakker, der er etableret på Kulturministeriets område. 

Torsten Schack Pedersen og Kim Valentin, Venstre: 

- Situationens alvor gør, at det vigtigt, at der skabes klare rammer for virksomhedernes kompensationsmuligheder. Aftalen løser en række af de problemer, som hjælpepakkerne har haft fra starten - herunder problemerne med virksomheder med såvel åbne som tvangslukkede afdelinger. Ligeledes åbnes der nu for delvis udbetaling af kompensation til delvist godkendte ansøgninger. Det vil sikre virksomhederne hurtigere svar og hurtigere udbetalinger. Kulturlivet er hjulpet af denne ordning, men der er væsentligt huller og utilstrækkeligheder, som vil kræve yderligere forhandlinger. 

Katrine Robsøe, Radikale Venstre: 

- Med helt nødvendige restriktioner er det også helt nødvendigt at holde hånden under danske virksomheder, vores kulturliv og vores arbejdspladser. Sammen med adgangen til de store hjælpepakker og lønkompensation får vi med aftalen her løst flere af de udfordringer, som har voldt store problemer tidligere. Derfor er jeg især glad for, at vi har fundet knapper at skrue på for at få pengene hurtigere ud til dem, der har behov for dem. Samtidig har vi fundet en model for virksomheder, der har flere butikker, hvilket desværre har været en stor udfordring tidligere, og vi får udvidet de ordninger, vi har set stor efterspørgsel på som for eksempel omstillingspuljen for hoteller. 

Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti: 

- Danmark lukker ned, og Folketinget lukker op for støtte. SF støtter aftalen, som rækker en helt nødvendig hjælpende hånd til mennesker på dagpenge, sygedagpenge og som er underlagt 225 timers-reglen. Studerende får ekstra lån og adgang til supplerende indkomst. SF mener, at det er helt nødvendigt, at forlænge hjælpepakkerne, og holde hånden under mange i kulturlivet. 

Victoria Velásquez og Søren Søndergaard, Enhedslisten: 

- Det har været vigtigt for Enhedslisten, at vi både får reddet arbejdspladser og holdt hånden under de pressede lønmodtagere, kunstnere og små selvstændige. Det skal gå hånd i hånd med, at vi i fællesskab hjælper de mennesker, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Endelig bliver dagpengeuret sat i bero. Sanktionerne bag den såkaldte "225-timersregel" mod kontanthjælpsmodtagere suspenderes. De udfaldstruede på sygedagpenge bliver grebet og vi gør det klokkeklart, at du ikke må tabes, hvis corona-krisen betyder, at din behandlingstid bliver forlænget. Kulturen får tiltrængt 1. hjælp, så det bliver lidt lettere at overleve en svær tid. Det ændrer ikke ved de grundlæggende strukturelle problemer vi har i samfundet, men aftalen holder hånden under mange mennesker, der ellers ville være klemt. 

Mona Juul og Birgitte Bergman, Konservative: 

- Endelig lykkedes det at forbedre hjælpepakkerne. Vi ser nu frem til, at det bliver nemmere at dokumentere tab, at sagsbehandlingen bliver mere smidig, og at hjælpen kan nå ud til flere. Herunder mulighed for delvis udbetaling. Det har også været helt afgørende, at vi fik løst udfordringen med at hjælp ikke er afhængig af, om en virksomhed har ét CVR nr eller flere - fx pr. butik eller hotel. Desuden er vi godt tilfredse med at have fået en skattelåneordning, ligesom vi i oktober lavede en momslåneordning. Det giver mulighed for tiltrængt ekstra likviditet. Vi er også godt tilfredse med at flere brancher kan komme på dvaleordning. Og at vi hjælper mange kulturinstitutioner og kunstnere, som er afhængige af julesæsonen. Endelig bliver der nu sat fokus på bedre kommunikation af de efterhånden utallige og komplicerede hjælpepakker. 

Torsten Gejl, Alternativet: 

- Danmark må desværre igennem endnu en nedlukning for at få has på Covid-19. Dette kræver massiv støtte til erhvervslivet , studerende, socialt udsatte, syge og ikke mindst kulturlivet. Alternativet er derfor glade for at kunne støtte op om aftalen og give en håndsrækning til de hårdest ramte. 

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet: 

- Tak til partierne bag aftalen for endnu engang at tage ansvar for, at vi fastholder så mange arbejdspladser som overhovedet muligt, hjælper vores virksomheder i en svær tid og sikrer, at vores kulturinstitutioner, kunstnere og foreningsliv kommer sikkert igennem krisen. Det er dansk politik når det er allerbedst.

Overblik over aftalens indhold

For virksomheder:

Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede enheder.

Der sættes 85 mio. kr. af til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen.

Der sættes 110 mio. kr. yderligere af i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som bl.a. er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.

Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV'er styrker likviditet med knap 7 mia. kroner.

Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen samt pulje på 5 mio. kroner til dækning af sæsonbetonede investeringer omkring julen.

Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Flere midler til Rejsegarantifondens sekretariat.

Forlængelse af garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV'er og større virksomheder.

Flere midler til matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder.

Omrejsende tivolier tvangslukkes og kan dermed få adgang til kompensation via lønkompensationsordningen, faste omkostninger og selvstændigordningen på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder.

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse.

Iværksættelse af oplysningskampagne, der skal informere om mulighederne for at søge kompensationsordningerne.


For kultur- og idrætsliv: 

Ny pulje på 20 mio. kr. til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste, korte kurser.

Der etableres en sæsonpulje for museer mv. på 10 mio. kroner, der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Foreningspulje løftes med 50 mio. kr.

Biografpuljen løftes med 5 mio. kr.

Aktivitetspulje på kulturområdet løftes med 80 mio. kr.


For lønmodtagere:

Der afsættes 340 mio. kroner til suspension af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i to måneder.

Forlænget ret til sygedagpenge.

Forlænget suspension af 225-timersreglen.

SU-lån til studerende.

Forhøjelse af SU-fribeløb til uddannelsessøgende i Covid-19-beredskabet.

I øvrigt:

En lang række af de eksisterende målrettede kompensations- og garantiordninger bliver desuden forlænget fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021. Hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende.

Kontakt

Pressevagt

51232830