Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-12-2020

Ny pulje på 20 mio. kroner på vej til fyrede piloter

Luftfartsbranchen har været hårdt ramt under corona-krisen. Med en ny pulje kan fyrede piloter under pandemien få dækket udgifter til at få fornyet deres flyvelicens. Det gælder også nyuddannede og dem, der har taget job i en anden branche i mellemtiden.

Med aftalen om udvidelse af hjælpepakker blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om at etablere en pulje på 20 mio. kroner målrettet piloter og flyveledere, der har mistet deres arbejde på grund af covid-19.

Piloterne står med valget om at miste retten til at flyve eller betale af egen lomme for at komme til de årlige, obligatoriske tjek. Disse tjek koster for de fleste piloter 10-12.000 kroner. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: 

- Luftfarten er et af de erhverv, som er blevet ramt allerhårdest af corona-krisen. Vi vil med puljen gerne hjælpe de danske piloter og flyveledere til at stå forrest i køen, når luftfarten kommer på vingerne igen. De skal have papirerne i orden, og det vil vi gerne hjælpe med.  

Det er Flyvebranchens Personale Union (FPU), der er udpeget til at administrere puljen, da de med deres store branchekendskab kan være med til at sikre, at flest muligt får gavn af pengene.

Puljen er målrettet kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der har mistet deres arbejde siden 11. marts 2020. Det er også muligt at søge støtte, selvom man har fundet alternativ beskæftigelse i mellemtiden, eller hvis man er nyuddannet. Endelig kan de piloter, som har været nødt til at forny deres certifikat i 2020, også få støtte til dokumenterede udgifter. 

- Det er vigtigt for mig, at vi ikke straffer de piloter, som har taget arbejde som fx corona-podere eller chauffører, mens de venter på bedre tider. Derfor har vi valgt, at piloter, der har fundet andet arbejde, også kan få støtte - ligesom også de nyuddannede kan søge, siger Peter Hummelgaard.

 Formand i FPU, Thilde Waast siger:

 - Vi sætter stor pris på, at aftalen er faldet på plads. Cirka 1.000 piloter i Danmark har fået stjålet den livsdrøm, de har betalt og kæmpet for. Det er unge piloter med stor uddannelsesgæld, og det er familieforsørgere, som nu blandt andet bidrager i epidemibekæmpelsen. Denne støtte giver lidt ro på, og kan bidrage til, at danske piloter står parat og flyveklar, når situationen forhåbentligt snart ændrer sig. 

Det forventes, at man kan søge del i puljen i løbet af januar 2021.

Fakta om pilotpuljen

Hvem kan søge?

  • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør med bopæl i Danmark, som er fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • Grænsegængere som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.


Hvad kan man søge støtte til?

  • Fornyelse af rettigheder af følgende certifikater, der kan opnå støtte til fornyelse af deres rettigheder samt tilskud til eventuelle rejseomkostninger i denne forbindelse. 
  • Fornyelse af helbredsgodkendelse
  • Fornyelse af sprogpåtegning


Hvor meget støtte kan man få?
For at sikre, at flest mulige i målgruppen kan hjælpes i den nuværende situation, kan der maksimalt ydes et samlet tilskud på op til 15.000 kr. pr. pilot, flyveleder eller flyinformationsoperatør pr. år. 


Kan man få støtte, hvis man selv har betalt for sine fornyelser?
Ja, der kan ydes tilskud til piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, der selv har afholdt udgifter til ovenstående aktiviteter siden den 11. marts 2020. Aktiviteterne skal være afsluttede og dokumenterede, før der kan gives tilskud.


Hvornår kan man søge støtte fra?

Puljen åbner for ansøgninger hurtigst muligt i 2021, forventeligt i løbet af januar måned.

Hvordan søger man støtte?
Det er Flyvebranchens Personale Union, der kommer til at behandle ansøgningerne. Ansøgninger vil blive behandlet lige uagtet, hvor og hvorvidt man er medlem af en faglig organisation.

Nærmere information omkring, hvor og hvordan man ansøger om midler fra puljen bliver meldt ud på star.dk, bm.dk og flyvebranchen.dk snarest muligt.

Kontakt

Pressevagt

51232830