Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-12-2020

Ressourceforløb afskaffes for seniorer – alle andre får kortere forløb med mere indhold

Partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob afskaffer ressourceforløb for seniorer, og så bliver der indført en ret til indsats, der skal styrke indholdet i forløbene.

Ressourceforløb fungerer ikke optimalt i dag. For mange borgere oplever, at ressourceforløb trækker ud, og at der mangler klart mål og retning med indsatsen. Forligskredsen (S, SF, RV, V, K og LA) er derfor blevet enige om at ændre ved ressourceforløbene på centrale områder.  

Ressourceforløb forkortes, så det enkelte forløb fremover kun kan vare op til tre år - og ikke fem år som i dag. For borgere over 50 år indebærer det en afklaringsgaranti, så man inden for tre år ved, om man fx skal på førtidspension eller i fleksjob.

Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats. Borgere med under seks år til folkepensionsalderen skal derfor ikke længere i ressourceforløb. Det flugter med aldersgrænsen for, hvornår man kan søge om seniorpension. 

Der indføres en ret til indsats i ressourceforløb inden for de første seks måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtigt indsats. Forligspartierne er også enige om, at langt flere borgere skal ud på en arbejdsplads som et led i indsatsen. Borgere i ressourceforløb får derfor ret til en personlig jobformidler, som skal hjælpe med råd og vejledning, så den enkelte kommer ud på en velegnet arbejdsplads og får mest muligt ud af det. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard: 

- Jeg er utrolig glad for, at vi i forligskredsen har landet en god og vigtig aftale, der forbedrer ressourceforløb. For vi har desværre set eksempler på meningsløse ressourceforløb, hvor borgere er kommet i klemme og med rette føler sig uværdigt behandlet. Det har aldrig været hensigten, at man skal i ressourceforløb, som er indholdsløse eller trækker unødigt ud. Vi har lyttet til kritikken og forkorter derfor ressourceforløb fra fem til tre år og afskaffer dem helt for seniorer. Lige så centralt er det, at borgerne kommer til at opleve, at det, der sættes i gang, giver mening. Det er helt afgørende, at man som borger mærker, at man bliver mødt med respekt. Det er et spørgsmål om værdighed. Arbejdet med den kritiske gennemgang af førtidspensionsreformen stopper ikke her. I næste runde tager vi i forligskredsen fat i fleksjobbene. 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V): 

- Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale, som forbedrer ressourceforløbene, så vi hjælper landets udsatte borgere endnu bedre. For ordningen har på flere områder ikke levet op til intentionen. Med aftalen sikrer vi blandt andet flere i virksomhedsrettede forløb, som skal bidrage til, at flere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Og vi sikrer kortere og mere fokuserede forløb, som skal være med til at fremme en tidlig indsats. 

Beskæftigelsesordfører Samira Nawa (RV): 

- Jeg har hørt mange beretninger fra borgere, der har været utrygge i deres ressourceforløb og har efterlyst at længden på et forløb sættes ned. Det har derfor været en prioritet for Radikale Venstre at afkorte den maksimale længde på de enkelte ressourceforløb, samt at forløbene bliver mere virksomhedsrettede. Endelig har vi været optaget af, at lempe fradraget for indkomst. Jeg er samlet set tilfreds med de forbedringer, vi nu har aftalt. 

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF): 

- SF ønsker mere ambitiøse forbedringer med flere rettigheder til borgerne. Og jeg synes, at regeringen skal flytte væk fra adressen på Nøjsomhedsvej, når det gælder syge og udsatte mennesker. Aftalen er er dog en klar forbedring, hvor vi forkorter ressourceforløbene og binder kommunerne til at møde borgerne med en indsats, der passer til den enkelte. 

Medl. af beskæftigelsesudvalget Birgitte Bergman (K): 

- Vi går med i en aftale om ressourceforløb, fordi: 1. Det er lykkedes at afkorte ressourceforløbene fra fem til tre år. Dvs. kortere tid, hvor man ikke er på arbejdsmarkedet. 2. Skatten bliver lettet på arbejde, idet vi fjerner modregningen for de første ca. 15.000 kr. Det svarer jo til at lette skatten på arbejde, hvilket giver flere et incitament til at arbejde nogle flere timer. 3. Bedre muligheder for at give borgerne en virksomhedsrettet indsats. Det er indsatser, som virker - jo tættere du er på en arbejdsplads, jo større er sandsynligheden for at komme i beskæftigelse. 

Ole Birk Olesen (LA): 

- En helt afgørende forudsætning for et konstruktivt ressourceforløb er en oprigtig ambition hos den ledige for finde frem til de personlige ressourcer, som kan bringe den ledige i arbejde. Det er vores forhåbning, at vi med disse justeringer af ressourceforløbet kan øge de lediges motivation til at deltage konstruktivt i forløbet, og at vi på den måde får flere i arbejde. 

Beskæftigelsesordfører Henrik Møller (S) siger: 

- Alt for mange ressourceforløb har bare ikke været gode nok. Det kan gøres bedre. Som socialdemokrat er jeg glad for, at vi gør beskæftigelsessystemet bedre til gavn for de mest udsatte borgere.

Kontakt

Pressevagt

51232830