Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-01-2021

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 2020

I november 2020 var der 2.780.000 personer i job, hvilket er en stigning på 3.100 personer siden oktober. Ser man på den private sektor, er der kommet 650 flere lønmodtagere. Der var 2.450 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,1 procent siden oktober måned.  

Der er i alt kommet 56.500 personer i job i fra maj til november oven på et fald på knap 77.400 personer mellem februar og maj måned som følge af COVID-19 nedlukningen i midten af marts. Samlet set er beskæftigelsen faldet med 21.000 svarende til 0,7 procent siden februar. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:  

- Jeg glæder mig over, at beskæftigelsen steg med 3.100 i november. Dermed har beskæftigelsen været stigende et halvt år i træk. Fremgangen på arbejdsmarkedet ser dog ud til at være stoppet op. Der forventes en vis stigning i ledigheden den kommende tid som følge af de indførte restriktioner på baggrund af udviklingen i COVID-19. 

- På grund af nye restriktioner genindførte vi lønkompensationsordningen i hele landet og for alle brancher inden jul - en ordning, som vi i en justeret udgave netop har forlænget til og med 7. februar for at holde hånden under beskæftigelsen. Vi ved, at ordningen sidste år var med til at sikre tusindvis af job.  

- Dansk økonomi står som følge af en historisk finanspolitisk indsats godt rustet til at imødegå et 2021, som fortsat vil være præget af stor usikkerhed. Gennem en række aftaler med Folketingets partier har regeringen sikret en saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi på omkring 135 mia. kroner. Blandt andet bliver der til marts mulighed for at få alle indefrosne feriepenge udbetalt, så der kan komme mere gang i forbruget. 

Kontakt

Pressevagt

51232830