Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-01-2021

Bredt flertal godkender aftale om nye arbejdsmiljømål

Forligskredsen bag aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra 2019 har i dag godkendt den trepartsaftale om nye arbejdsmiljømål, som arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik kort før jul.

De nye arbejdsmiljømål skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø og sikre, at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er overordnet aftalt fire nye nationale mål:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Arbejdsmarkedets parter skal nu omsætte dem til konkrete måltal i hver enkelt branche, da udfordringerne kan være forskellige fra branche til branche. Nogle brancher kan eksempelvis have særlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø, mens hovedudfordringen for andre kan være arbejdet med farlig kemi.

Partierne vil løbende følge, hvordan det går med målene, og at arbejdsmiljøet flyttes i en bedre retning.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Med den brede politiske opbakning til de nye og ambitiøse mål for arbejdsmiljøet i Danmark, sender vi et klart signal om, at vi tager arbejdsmiljøet alvorligt og vil gøre, hvad vi kan for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det skal altid være sikkert at gå på arbejde i Danmark, og vi skal blive endnu bedre til at forebygge arbejdsmiljøproblemer, end vi er i dag. Nu begynder det store arbejde i brancherne med at få omsat de nationale mål til konkrete måltal. 

Arbejdsmiljøordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard:

- For mange bliver desværre stadig syge af at gå på arbejde. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med de nye nationale mål fokuserer arbejdsmiljøindsatsen der, hvor problemerne er mest udbredt. Vi skal styrke den forebyggende indsats, og vi skal hjælpe, når uheldet er ude. Det skal være sundt og trygt at gå på arbejde – både fysisk og psykisk.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted:

- Dansk Folkeparti har arbejdet for, at få en styrket indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Med denne aftale sker der en stor styrkelse af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Vi vil følge indsatsen og være klar til evt. forbedringer.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Der er stor værdi i at være en del af arbejdsfællesskabet - økonomisk såvel som menneskeligt og for den enkelte såvel som for samfundet. Forudsætningen for et godt arbejdsliv er et trygt og sundt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt med fælles nationale mål for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedsordfører for SF, Karsten Hønge:

- Folketinget lægger sammen med fagforeninger og arbejdsgivere nye spor ud til løsning af et stort samfundsproblem, nemlig et sundt arbejdsmiljø. Det kræver samling af alle kræfter, når vi skal knække nøden, som i dag trækker mange menneskelige omkostninger med sig og som er ufattelig dyrt for samfundet.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Naser Khader: 

- Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse, det skal vi værne om og udbygge. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti tilfredse med, at vi sætter nye prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøet. Særligt fokus på forebyggelse er afgørende for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for den enkelte, men der er også samfundsøkonomisk fornuft i at sikre et endnu bedre arbejdsmiljø, da vi hermed kan dæmme op for arbejdsrelateret sygefravær eller tidlig afgang fra arbejdsmarkedet grundet arbejdet.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl:

- Alternativet er med til skabe mere sikre arbejdspladser. Det er på høje tid, men vi er desværre langt fra i mål. Derfor vil Alternativet også fremover presse på for at løfte især det psykiske arbejdsmiljø endnu mere, så alle trygt kan gå på arbejde.

Arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet, Lennart Damsbo-Andersen:

- Jeg er rigtig glad for, at vi i dag tager endnu et ambitiøst skridt i retning af at løfte arbejdsmiljøet i Danmark. Nu har vi sat de overordnede mål, og så skal Arbejdsmarkedets parter i gang med at gøre dem målbare og efterfølgende opfylde dem til gavn for alle de lønmodtagere, som hver dag kæmper med dårligt arbejdsmiljø.

Kontakt

Pressevagt

51232830