Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 15-01-2021

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger.

Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. 

Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation. 

I perioden hvor de skærpede restriktioner pt. løber -  til og med 7. februar - vil det særskilt gælde, at lønmodtagere skal bidrage med én feriedag for de første 21 kalenderdage ordningen forlænges med. Lønmodtagere kan maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage mv. i perioden.

Parterne er desuden enige om, at der sikres en omstillingsperiode på syv dage, når de skærpede restriktioner ophører og lønkompensationsordningen samtidig ophører. Betingelserne for forlængelsen er i øvrigt de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår, og som gælder i alle brancher. 

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: 

- Jeg er glad for, at arbejdsmarkedets parter på ny reagerer hurtigt og sammen med regeringen forlænger lønkompensation. Både lønmodtagere og virksomheder bidrager til ordningen, som har været med til at redde tusindvis af arbejdspladser og forhindre, at mange virksomheder har måttet dreje nøglen om i denne alvorlige situation, hvor dele af samfundet er lukket ned af hensyn til folkesundheden. At der er styr på smitten er en forudsætning for, at vi kan få vores arbejdsmarked og økonomi tilbage på ret kurs. 

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen siger: 

- Vores bedste råstof i Danmark er sammenholdet, og det har sjældent været mere tydeligt end under corona-krisen. For når de skærpede restriktioner forlænges, så skal hjælpen selvfølgelig følge med. Derfor er jeg glad for, at vi nu sammen med arbejdsmarkedets parter forlænger lønkompensationsordningen, så lønmodtagerne kan beholde deres løn i stedet for at få en fyreseddel, og virksomhederne kan beholde deres medarbejdere og være klar til hurtigt at komme op i gear igen, når det er muligt. 

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad siger:

- Jeg er tilfreds med, at vi er nået frem til en forlængelse af ordningen. Det betyder, at vi fortsat vil holde hånden under virksomheder og medarbejdere i denne svære tid. Det er samtidig også fornuftigt, at medarbejderne nu bidrager med at afholde ferie eller afspadsere, så vi tager noget af presset af virksomhederne. 

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard siger:

- I den meget vanskellige situation vi står i, er jeg glad for, at det endnu en gang er lykkedes at skabe tryghed på arbejdsmarkedet ved at kunne fortsætte lønkompensationsordningen i endnu en periode. Ligesom ved udbruddet af corona sidste forår har vi nu aftalt, at arbejdstagerne kan bidrage med op til fem feriedage i perioderne med skærpede restriktioner her i foråret, igen for at lette byrden for de hårdt pressede virksomheder. Det er mit håb, at vi med denne forlængelse i trepartsregi kan bidrage til, at vi sammen kan tage de sidste skridt over på den anden side af pandemien.

Kontakt

Pressevagt

51232830