Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-02-2021

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 2020

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt i december måned med 3.000 personer, efter seks måneder med stigende beskæftigelse. I december var der 2.775.377 personer i job. Beskæftigelsen faldt i den private sektor med 5.800 personer, og steg i den offentlige sektor med 2.300 personer. Beskæftigelsen er samlet set faldet med 0,1 pct. siden november måned.

Siden februar 2020 er beskæftigelsen faldet med 25.900 svarende til 0,9 pct. Februar var den sidste måned inden Danmark i lighed med andre lande blev ramt af COVID-19, og som følge heraf blev lukket delvist ned. Tallene skal ifølge Danmarks Statistik tages med forbehold på grund af de særlige omstændigheder, der har præget arbejdsmarkedet under COVID-19.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Desværre kan vi nu se corona-epidemiens effekt direkte i tallene. I snart et år har vi kæmpet med at få virusset under kontrol og afværget de hårdeste stød fra nedlukningen ved at holde hånden under tusindvis af job med omfattende hjælpepakker. Men kampen er altså langt fra slut. Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for at få både lønmodtagere og virksomheder så godt gennem krisen som muligt, både i form af hjælpepakker, så længe det er nødvendigt, og via bedre muligheder for ledige for at opkvalificere sig til nye job.  

- Regeringen vil gerne gå en anden vej, end man så efter finanskrisen. Vi vil investere massivt, så vi står bedre rustet, når tingene lysner på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på opkvalificering og den grønne omstilling, så vi kan gribe de nye muligheder, som opstår i fremtidens arbejdsmarked.

- For at holde hånden under beskæftigelsen har vi forlænget lønkompensationsordningen. Jeg er rigtig glad for den aftale, som vi løbende har revideret med arbejdsmarkedets parter, og som der er bred politisk opbakning til. Sidste år var den med til at sikre tusindvis af job.

- Samtidig vil danskerne fra næste måned få mulighed for at hæve de restende indefrosne feriepenge. Det var der rigtig stor interesse for i efteråret. Det vil pumpe milliarder af kroner ud til danskerne, og jeg håber, at de vil bruge en god del af dem lokalt, så danske virksomheder kan få flere ordrer i bogen.

Kontakt

Pressevagt

51232830