Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-02-2021

Godt en million kroner skal hjælpe afskedigede medarbejdere efter Aviator Airport Services konkurs

Kort før jul blev Aviator Airport Services erklæret konkurs. Nu skal godt en million kroner hjælpe 49 fyrede medarbejdere med at finde et nyt job.

Virksomhederne i Københavns Lufthavn har lidt store tab som følge af corona-pandemien. Aviator Airport Service A/S havde allerede i sommer fyret knap 300 medarbejdere, og den 21. december 2020 blev virksomheden med dens 244 ansatte erklæret konkurs.

Godt halvdelen af medarbejderne kan fortsætte i nyt firma, mens andre allerede var blevet varslet og er omfattet af hjælp fra tidligere varslingspuljemidler.  Derfor er der søgt om 1,1 mio. kroner til de resterende 49 medarbejdere, som blev fritstillet den 31. december 2020. Pengene skal bruges på hjælp til rådgivning og opkvalificering, og midlerne har beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard nu bevilget. 

De afskedigede og fritstillede medarbejdere er primært ufaglært og faglært arbejdskraft, og en overvejende del af dem er ufaglærte. Aldersfordelingen er mellem 20 og 65 år, men med en gennemsnitsalder på 35 år er der tale om en relativ ung arbejdsstyrke. Det er derfor vigtigt at klæde dem på til fremtidens arbejdsmarked, og de kan få mange år i en anden branche. 

Hjælpen vil bestå i kompetenceafklaring, rådgivning om brancheskift og assistance til ansøgninger. Opkvalificering kan ske gennem Job-VEU modellen og gøre det muligt at skifte spor til fx sosu-området, lager og logistik, detailhandel eller automatiktekniker. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: 

- Jeg er ked af at høre, at endnu 49 ansatte er fritstillet efter konkursen. Det giver en stor usikkerhed for fremtiden for den enkelte og måske også dennes familie - især i en tid, hvor det kan være endnu mere svært at finde et nyt job. Ledighed er ikke kun den enkeltes ansvar, og vi skal række ud som samfund og hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. 

- Det er desværre langt fra de første afskedigelser i virksomheder i Københavns Lufthavn, og det er trist at se, hvor hårdt ramt området er. Jeg har under corona givet dispensation fra varslingsreglerne, så over 70 millioner kroner er gået til hjælp fra Jobcenter Tårnby. Jeg håber, at også denne dispensation kan være med til at hjælpe de afskedigede til at finde et andet arbejde. 

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang. 

Kontakt

Pressevagt

51232830