Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-02-2021

Kontrolenhed mod social dumping har gennemført 28 kontroller

Der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår på statens arbejdspladser, og derfor oprettedes der i juni 2020 en kontrolenhed, der på uanmeldte kontrolbesøg skal sikre medarbejdernes vilkår. Enheden begyndte arbejdet i oktober og har ved årsskiftet gennemført 28 kontroller.

Regeringen har styrket indsatsen mod social dumping ved at oprette en statslig kontrolenhed. Kontrolenheden for Arbejdsklausuler skal kontrollere, at leverandører og deres underleverandører, der udfører arbejde for staten, overholder kontraktbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

- Alle, der arbejder i Danmark, skal arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår - Basta. Vi vil ikke acceptere social dumping, for det er ikke kun et problem, for de medarbejdere, der får en lavere løn og dårligere vilkår, det er også unfair konkurrence for de mange virksomheder, der tilbyder ordnede forhold for deres ansatte. De statslige arbejdspladser skal være gode rollemodeller for andre arbejdspladser, når det handler om at sikre, at leverandører, der udfører opgaver for staten, lever op til danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor oprettede vi sidste år Kontrolenheden, der skal føre kontrol med, at leverandører overholder arbejdsklausulerne.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi vil ikke acceptere, at der er virksomheder, som ansætter arbejdskraft, der arbejder her uden danske løn- og arbejdsvilkår. Det er ikke fair for den enkelte og er med til at underbyde alle de arbejdsgivere, som gør tingene efter bogen. Derfor har vi fra regeringens side også skruet op for indsatsen mod social dumping, og arbejdsklausuler i staten er et vigtigt redskab. Og det er naturligvis centralt, at de bliver overholdt. Her har kontrolenheden en vigtig funktion, og den får en central opgave, når vi inden længe begynder forsøg med ID-kort på fire offentlige byggepladser.

Kontrolenheden for Arbejdsklausuler blev oprettet i juni 2020. Herefter begyndte arbejdet med at klarlægge de praktiske forhold ved enhedens arbejde og ansætte medarbejdere til enheden. I oktober 2020 var enheden fuldt bemandet med én ledende og fem medarbejdere. 9. oktober 2020 udførte kontrolenheden den første pilotkontrol. Den 19. november havde enheden gennemført 10 pilotkontroller med det formål at afprøve procedurer og indhente erfaringer. Ved årsskiftet har kontrolenheden gennemført 28 kontroller, hvoraf 10 er afsluttet. Der er indtil videre fundet én overtrædelse ved kontrollerne.

Kontrolenheden fører tilsyn med overholdelsen af arbejdsklausuler i kontrakter på bygge- og anlægsområdet inden for Transportministeriets ressort samt kontrakter i forbindelse med den fællesstatslige Facility Management-løsning og kontrakter i Statens Indkøbsprogram, der er indgået af Økonomistyrelsen. Kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler på øvrige områder skal fortsat gennemføres af de enkelte statsinstitutioner.

Kontakt

Pressevagt

51232830