Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 02-02-2021

Krav om ferieafholdelse i aftale om lønkompensation vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget, at virksomheder kan stille krav om, at lønmodtagere skal afholde ferie m.v. i forbindelse med hjemsendelse. Kravet var en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. januar 2021.

For at hjælpe lønmodtagere og virksomheder i en svær tid blev arbejdsmarkedets parter og regeringen den 14. januar 2021 enige om at forlænge lønkompensationsordningen i alle brancher, så længe der er skærpede restriktioner som følge af corona. Den aftale er nu også blevet vedtaget i Folketinget.  

I trepartsaftalen har man genindført muligheden for, at virksomheder, som er omfattet af lønkompensationsordningen, vil kunne kræve, at en hjemsendt medarbejder afholder en feriedag pr. lønkompensationsperiode.

I den første periode fra den 18. januar 2021 vil det gælde, at den hjemsendte medarbejder skal bidrage med en feriedag m.v. for de første 21 kalenderdage med lønkompensation. Derefter vil det gælde, at den hjemsendte medarbejder skal bidrage med en feriedag m.v. pr. lønkompensationsperiode, svarende til 28 kalenderdage, dog maksimalt fem dage i alt.

Ordningen ligner i høj grad den ordning, der kørte henover foråret og sommeren i lønkompensationsordningens første periode, hvor virksomheder tilsvarende kunne varsle op til fem feriedage m.v. som modvægt til lønkompensation.  

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:  

- Jeg er glad for, at Folketingets partier også bakker op om at genindføre feriekravet i lønkompensationsordningen, som følger af trepartsaftalen fra 14. januar 2021. Det er en ordning, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere bidrager og sikrer, at flest muligt bevarer deres job, mens der ikke er noget at lave på arbejdet på grund af corona. Jeg vil endnu en gang gerne takke arbejdsmarkedets parter for at tage ansvar i denne svære tid.  

Kontakt

Pressevagt

51232830