Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-02-2021

Ny aftale styrker mulighederne for opkvalificering

Ny hjælpepakke betyder en række ændringer på beskæftigelsesområdet. Muligheden for at tage en uddannelse på 110 procent dagpenge til brancher med mangel på arbejdskraft forlænges til at gælde i hele 2022, og suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april.

Tirsdag er der indgået en bred politisk aftale om en ny hjælpepakke for mindre erhvervsdrivende, som også får betydning for beskæftigelsesindsatsen og en række ydelser.  

Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til at påbegynde en uddannelse til 110 procent dagpengesats med yderligere et år, så retten også er gældende 2022. Det gælder uddannelser til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft samt uddannelser til SOSU-området og grønne job.  

Med aftalen sættes der næsten 300 mio. kroner af til uddannelse og opkvalificering af ledige. Siden sommeren 2020 har regeringen dermed nu afsat samlet ca. 1,7 mia. kroner til opkvalificering.  

I aftalen indgår også tiltag for modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Det er aftalt at videreføre suspensionen i dagpengeforbruget, og perioden frem til og med april måned bliver således ikke talt med i den lediges dagpengeanciennitet. I samme ombæring bliver både den midlertidige ret til sygedagpenge og suspensionen af 225-timersreglen forlænget frem til og med 30 april 2021. Endelig bliver de udvidede SU-lånemuligheder også forlænget med to måneder.  

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:  

- Jeg glæder mig over aftalen, for den er med til at sikre job for lønmodtagere og selvstændige i mindre virksomheder.  

- Med aftalen viser vi endnu en gang, at denne krise skal løses anderledes end tidligere kriser. Vi skal bruge den som springbræt til at sætte endnu mere skub i uddannelse og opkvalificering.  

- Derfor er jeg glad for, at vi nu gør det muligt for endnu flere ledige at opkvalificere sig. Vi har nu en bred vifte af uddannelser, man kan tage til en forhøjet dagpengeindsats. Det er fx smed, elektriker, industritekniker, SOSU-uddannelserne og en række uddannelser med sigte på grønne job. Mulighederne er rigtig mange.  

- Uddannelse giver på sigt større jobsikkerhed og en højere løn. Det er godt for den enkelte ledige. Men det er også godt for virksomhederne, at vi får uddannet mere kvalificeret arbejdskraft, for det ved vi, at vi kommer til at mangle fremover.  

- Endelig håber jeg, at initiativerne kan være med til at hjælpe nogle ud af den langtidsledighed, som vi desværre ser her under pandemien.  

- Jeg vil gerne rose danskerne for at være gode til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så vi hurtigere kan få bugt med pandemien. Selvom tallene den senere tid er blevet bedre, så er vi ikke ovre krisen. Derfor synes jeg også, at det er fornuftigt, at vi forlænger de nuværende tiltag på ydelsesområdet, så man fx ikke opbruger sin dagpengeret i disse måneder, hvor det kan være særlig svært at finde et arbejde.

Kontakt

Pressevagt

51232830