Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 04-03-2021

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for januar 2021

Ledigheden steg med 1.300 i januar 2021 og ligger på 126.700 fuldtidspersoner. Det svarer til 4,4 procent af arbejdsstyrken.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Som ventet ser vi nu en stigning i ledigheden. Det er trist, når folk mister deres arbejde og går en usikker fremtid i møde. Ledighed er gift for samfundet, og det er et fælles ansvar at få den bekæmpet. Vi har med lønkompensationsordningen og omfattende hjælpepakker været med til at holde hånden under arbejdsmarkedet, reddet tusindvis af job og sikret, at krisen har ramt os mindre hårdt.

- Jeg forventer, at vi med den gradvise genåbning af samfundet også vil se en bedring i ledighedstallene i løbet af foråret. Vi har i de daglige ledighedstal set et fald her i begyndelsen af marts. For at kunne åbne mere op og få yderligere gang i økonomien har det været afgørende at få styr på smittespredningen. Danskerne har generelt været gode til at følge retningslinjerne, og har sammen med udrulningen af vaccinerne været med til, at vi forhåbentlig vil se en opblomstring på arbejdsmarkedet og et fald i ledigheden.

- Denne regering vil gerne bruge krisen klogt. Vi skal investere i mennesker og i den grønne omstilling, og derfor har vi blandt andet afsat 1,7 mia. kroner til opkvalificering. Ufaglærte kan fx med 110 pct. dagpengesats blive faglært inden for brancher med mangel på hænder. Det vil betyde, at såvel den enkelte som samfundet står bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Kontakt

Pressevagt

51232830