Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-03-2021

Tre gange så mange ufaglærte ledige uddanner sig

Mere end tre gange så mange ledige ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse som sidste år er gået i gang med en faglært uddannelse, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Årsagen er især den nye mulighed for at tage en erhvervsuddannelse til 110 procent af dagpengesatsen, hvis uddannelsen er inden for et område, der mangler arbejdskraft.

I alt har næsten 1.000 ufaglærte valgt at benytte sig af muligheden. Dertil kommer 518 personer, som er startet på en erhvervsuddannelse på den lavere dagpengesats. I samme periode året før gik 424 personer i gang med et uddannelsesløft.

Foreløbige meldinger fra landets jobcentre indikerer, at mange af de ledige uddanner sig til SOSU-hjælper/-assistent, industrioperatør, elektriker og kontormedarbejder.

Muligheden for at påbegynde en erhvervsuddannelse til 110 procent af den enkeltes dagpengesats blev indført i sommeren 2020, hvor regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalte at bruge i alt 750 mio. kr. på forskellige former for opkvalificering. Også faglærte ledige med forældet uddannelse er omfattet af ordningen, og partierne har aftalt at forlænge retten til og med 2022.

Også flere gør brug af seks ugers jobrettet uddannelse, og brugen af den regionale uddannelsespulje er steget betragteligt. Her ser man en stigning i lediges deltagelse på henholdsvis 20 og 50 procent, når man sammenligner med samme periode året før.

Samlet set er antallet af personer, som har valgt at opkvalificere sig i perioden fra august 2020 til januar 2021, steget med 37 procent på tværs af fem af ministeriets ordninger i forhold til samme periode året før. Det er både kortere kurser og erhvervsuddannelser, der tiltrækker flere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- I en svær tid for Danmark er der god grund til at glæde sig over, at så mange griber chancen for at få nye kompetencer. Vores tilgang har hele tiden været, at vi skal bruge krisen klogt og investere os ud af den.

- Det er i vores øjne en fordel for både arbejdsgiverne - offentlige såvel som private - som mangler arbejdskraft og ikke mindst for de ledige selv. Vi står over for en genstart af dansk økonomi, hvor vi ved, at den grønne omstilling vil kræve mange nye, faglærte hænder, ikke mindst i industrien.

- Derfor skal vi fortsætte kursen og tænke langsigtet - ikke mindst, hvad angår vores kompetencer. Jeg håber, at endnu flere ufaglærte, som måtte stå i den triste situation at have mistet deres arbejde under corona-krisen, vil gribe mulighederne for at uddanne sig.

Populære uddannelser gennem uddannelsesløft

Foreløbige indikationer på populære uddannelser påbegyndt med 110 procent dagpengesats:

  • Social- og sundhedshjælper eller assistent
  • Industrioperatør
  • Kontoruddannelse med speciale
  • Elektriker
  • Handelsuddannelse med speciale 

Ovenstående viser de fem mest brugte erhvervsuddannelser under retten til uddannelsesløft på 110 procent. inden for mangelområder fra august 2020 til januar 2021. Der kan tages forskellige specialer/trin under hver uddannelse.

Opgørelsen er baseret på en rundspørge foretaget af de regionale arbejdsmarkedskontorer blandt udvalgte kommuner (Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Glostrup, Halsnæs, Helsingør, Herning, København, Odense, Odsherred, Silkeborg, Sønderborg og Aalborg) og kan derfor ikke regnes for repræsentativ.

Der regnes med, at det i 2. halvår 2021 bliver muligt at opgøre data for deltagelse i uddannelsesløft på uddannelsesniveau. 

Kontakt

Pressevagt

51232830