Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 13-04-2021

Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning af deres virksomheder

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen. Virksomhederne får yderligere den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.

Samtidig har parterne drøftet rammerne for det neutralitetsprincip, som i foråret 2020 blev knyttet til lønkompensationsordningen. Parterne har i den forbindelse noteret sig, at disse også fremover vil blive anvendt på lønkompensationsordningen.

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med den 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- I forbindelse med genåbningen af virksomhederne har vi med denne aftale sikret en øget fleksibilitet i lønkompensationsordningen, som tager hensyn til, at nogle virksomheder efter en lang nedlukning har brug for forberedelsestid til igen at åbne for kunder, besøgende og lignende. Det er jeg glad for, og det medvirker til at understøtte en hensigtsmæssig genåbning, så virksomhederne og deres medarbejdere hurtigst muligt kan komme tilbage til en mere almindelig hverdag.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

- Vi tager i dag endnu et skridt i genåbningen af vores samfund, som vi alle har set frem til med længsel. Men vi er også fuldt ud bevidste om, at man ikke bare sådan lige åbner nogle erhverv, det kræver forberedelse. Derfor er jeg også glad for, at vi med aftalen sikrer, at virksomhederne kan kalde deres medarbejdere ind, så de kan hjælpe med at gøre klar til kunder. Det skaber en nødvendig fleksibilitet, som skal være med til at gøre omstillingen til en almindelige dagligdag nemmere. 

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard siger:

- Det er en stor lettelse, at vi nu kan se lyset for enden af tunellen, og at den sidste del af genåbningen snart er ved at falde på plads. Jeg er derfor også glad for, at vi er blevet enige om, at medarbejderne nu - syv dage før virksomheden må åbne - kan genoptage deres arbejde i virksomheden, samtidigt med, at virksomheden fortsat kan få lønkompensation. Det gør vi for at sikre, at genåbningen bliver så effektiv og smidig som mulig for alle parter.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad siger:

- Heldigvis står vi et sted, hvor vi så småt kan se vores virksomheder genåbne. I den forbindelse er det positivt at medarbejdere får mulighed for at møde på arbejde syv dage inden genåbning, så de kan forberede aktiviteter og sikre, at virksomhederne kan komme hurtigt op i gear.

Kontakt

Pressevagt

51232830