Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 09-04-2021

Dobbelt så mange ufaglærte har oplevet seksuel chikane som de højtuddannede

Det er især blandt de lavt lønnede på arbejdsmarkedet, at medarbejdere har oplevet seksuel chikane. Faktisk har dobbelt så mange ufaglærte oplevet den form for krænkelser som dem med en lang videregående uddannelse.

Beskæftigelsesministeriet har gennemgået den omfattende undersøgelse af arbejdsmarkedet ”Arbejdsmiljø og Helbred” fra 2018. Her kan man se, at 4,4 procent ufaglærte (20.400 personer) har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år, mens det for dem med en lang videregående uddannelse er 2,1 procent (6.700 personer).

En ny undersøgelse fra VIVE om krænkelser på arbejdsmarkedet bekræfter, at en større andel ufaglærte end højtuddannede oplever seksuel chikane.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Seksuel chikane har uden tvivl været et tabu, og derfor er det utroligt godt, at modige kvinder og mænd er stået frem og fortalt om deres oplevelser. De eksempler, der har været fremme, har især været fra det mere vellønnede hjørne af arbejdsmarkedet. Det er samtidig vigtigt at huske på, at problemet findes mange steder, og vi derfor skal sætte ind bredt. Faktisk kan man se, at ufaglærte og dem med de laveste lønninger oftere bliver udsat for seksuel chikane som dem i den højere ende af lønskalaen.

- Derfor er det godt, at vi har startet trepartsforhandlinger op med lønmodtagere og arbejdsgivere om seksuel chikane, så vi sammen får skabt nogle spilleregler, der er med til at forhindre, at krækende adfærd er så udbredt, som vi desværre må konstatere, at det er i dag. Vi skal blandt andet drøfte, om der er de nødvendige redskaber til at få det her stoppet, eller om der fx er behov for at ændre på lovgivningen. 

Opgørelsen viser også, at dem som har oplevet seksuel chikane har en gennemsnitlig årsindkomst, der er 20 procent lavere end personer, der ikke har oplevet seksuel chikane.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: 

- Jeg tror, at det kan være sværere at sige fra, hvis det er chefen eller en anden, der tjener mere. Det understreger også, at det er vigtigt, at vi kommer ud i alle hjørner af arbejdsmarkedet, så vi kan få slået ned på denne upassende adfærd.

Fredag den 9. april 2021 kl. 13.30 drøfter regeringen og arbejdsmarkedets parter seksuel chikane i møderækken om problemet, og hvordan man kan forebygge det.

Kontakt

Pressevagt

51232830