Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-04-2021

Fra fire til otte uger: Mulighed for virksomhedspraktik for nyuddannede fordobles

Nyuddannede vil som et forsøg kunne komme i virksomhedspraktik dobbelt så længe som i dag. Forslaget udspringer af Partnerskabet for dimittender i arbejde, som torsdag har overleveret 22 idéer til, hvordan man kan få flere nyuddannede i job.

Flere nyuddannede begynder arbejdslivet med at være ledige, og coronakrisen har ikke gjort tingene lettere. Derfor vil regeringen som et forsøg give mulighed for, at ledige nyuddannede kan komme otte uger i virksomhedspraktik. Det er en fordobling i forhold til i dag.

Forsøget kommer efter indspark fra Partnerskabet for dimittender i arbejde, der er etableret for at få flere dimittender hurtigt i job. Forsøget skal køre halvandet år og skal træde i kraft, så hurtigt som det er muligt i forhold til genåbning af beskæftigelsesindsatsen og sundhedssituationen.

Forslaget er det første, der vil blive gennemført, ud fra det idékatalog, som Partnerskabet for dimittender i arbejde i dag har overrakt til regeringen. Der er i alt 22 forslag, som er inddelt i initiativer målrettet beskæftigelsesindsatsen, virksomheder og uddannelsesområdet.

Idéerne skal bruges som inspiration til regeringens videre arbejde og politikudvikling. I idékataloget er bl.a. også nævnt en støtteordning til virksomheder, hvor man kombinerer økonomisk støtte med mere rådgivning, og flere relevante studiejobs og projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer under studietiden.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- For mange nyuddannede begynder arbejdslivet med en kæberasler, for det er det, når man går for længe og ikke kan komme ud og bruge det, man har lært. Derfor har vi nedsat et partnerskab, som skal hjælpe med at gøre vejen kortere til første job. Og som et forsøg forlænger vi den periode man kan være i virksomhedspraktik som nyuddannet. Vi ved fra drøftelser i partnerskabet, at dimittender har udfordringer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet – noget der ikke er blevet nemmere under coronakrisen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Jeg har umådelig stor respekt for den indsats de studerende og uddannelsesinstitutionerne har lagt her under corona. Der skal lyde en kæmpe ros. Det har været – og er stadig – nogle ekstraordinært svære vilkår. Derfor skal vi som regering også levere en ekstra indsats for at hjælpe de nyuddannede med at komme ind på arbejdsmarkedet, og det er disse ideer en del af.

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard:

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle alle relevante aktører i et forpligtende partnerskab, der går på tværs af både uddannelsesområdet og beskæftigelsesindsatsen. Det er helt afgørende for at komme med løsningsforslag, der reelt kan bygge bro mellem studie og arbejdsliv. Konkret er vi rigtig glade for, at vores forslag om at udvide virksomhedspraktikken nu bliver til virkelighed, og at der er kommet fokus på problemerne med, at langt de fleste nyuddannede bliver færdige, netop som arbejdsmarkedet går på sommerferie. Arbejdet er dog ikke slut endnu. Vi har stadig en stor opgave i at implementere partnerskabets ideer, og modvirke en corona-generation af unge langtidsledige.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst:

- Det er afgørende, at nyuddannede får en god start på arbejdslivet. Både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det rigtigt godt, at få drøftet hvilke løsninger der kan være, så alle nyuddannede dimittender – ikke kun akademikerne – kan få en ekstra hånd i en tid med svære vilkår. I drøftelserne er der blandt andet lagt vægt på Trainee-ordningen og sammenspil med virksomhederne. Det er nogle fornuftige veje at gå. 

Vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik E. Simonsen:

- Det er godt, at Partnerskabet kan lægge en række konkrete forslag frem, som vi i DA håber, at der vil være politisk opbakning til. Det er usikkert, om de konkrete forslag er tilstrækkeligt til at få taget det nødvendige livtag med dimittendledigheden. Hvis det viser sig, at der skal mere til, så indgår DA gerne i den dialog. 

Partnerskab for dimittender i arbejde blev nedsat af regeringen i oktober 2020. Det består af en lang række aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet og har bl.a. haft til formål at udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, etablere samarbejder og rådgive regeringen om mulige tiltag til at få flere dimittender i arbejde.

Kontakt

Pressevagt

51232830