Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-04-2021

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Ledige får igen mulighed for at komme i virksomhedsrettede tilbud med fysisk fremmøde. Kommunerne skal dog altid tage hensyn til, om borgeren er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen og indrette indsatsen herefter.

Fra den 15. april 2021 vil det igen være muligt for ledige at komme i fx virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Kommunen kan også give tilbud om nytteindsats, vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde til ledige, som er i særlig risiko for at miste kontakten med arbejdsmarkedet. Det vil ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud. Sagsbehandleren skal dog konkret vurdere, om tilbuddet er det rigtige for borgere i risikogruppen for Covid-19 eller med pårørende i risikogruppen.

Genåbningen af beskæftigelsesindsatsen kommer i forlængelse af Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af den 22. marts 2021.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det glæder mig, at vi skridt for skridt kan vende tilbage til normale tilstande - også hvad angår beskæftigelsesindsatsen. Begrænsningerne i indsatsen har været nødvendige af sundhedsmæssige årsager, men det er godt, at ledige nu kan komme tilbage i virksomhedsrettede tilbud, som vi ved har en god effekt.

- Der er ingen tvivl om, at coronaen har ramt ledige hårdt, og det er særligt gået ud over ledige på kanten af arbejdsmarkedet og langtidsledige. Det skal vi tage hånd om, og første skridt på vejen er at få genåbnet en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

- Sagsbehandlerne i kommunerne og a-kasserne har arbejdet hårdt for at få indsatsen til at hænge sammen og særligt for at holde kontakten med borgerne under nedlukningen. Jeg vil gerne sige dem stort tak for deres flid og evne til at tænke kreativt i en svær situation.

Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Kommunen kan give tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk fremmøde.

Kommunen kan give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal sikre sig, at tilbuddene er i overensstemmelse med de nationale udmeldinger samt vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for Covid-19 eller har pårørende i risikogruppen forud for afgivelse af tilbud.

I de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, vil det ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud.

Der vil fortsat være en fravigelse af reglerne om kadencer for, hvornår der skal gives tilbud. Kommunerne er således ikke forpligtiget til at give ledige tilbud på bestemte tidspunkter. 

Kontakt

Pressevagt

51232830