Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-04-2021

Ny undersøgelse kortlægger omfanget af krænkende handlinger på arbejdsmarkedet

En ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at henholdsvis 7,8 og 7,2 procent har været udsat for henholdsvis mobning eller diskrimination på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen er baseret på svar fra godt 7.700 lønmodtagere, som er indsamlet mellem den 2. september og 23. november 2020. Langt de fleste af dem, der har følt sig mobbet eller diskrimineret har oplevet det sjældnere end på månedsbasis.

Undersøgelsen afdækker også de oplevede årsager til, at medarbejdere bliver krænket af deres ledere og kolleger, og årsagen er ikke entydig. Størstedelen angiver nemlig andre grunde, end dem undersøgelsen opstiller. Dog angiver 13,6 procent etnicitet som årsag til, at de bliver mobbet (svarende til 1 procent af alle lønmodtagere), 8,6 procent svarer køn (0,6 procent af lønmodtagere), 5,2 procent politisk overbevisning (0,4 procent af lønmodtagere), mens 3,7 procent svarer, at årsagen bunder i deres valg af fagforening (0,3 procent af lønmodtagere). To procent bliver mobbet på grund af deres religion (0,1 procent af lønmodtagere), og 1,9 procent er udsat for mobning på grund af deres seksualitet (0,1 procent af lønmodtagere).

Endelig viser undersøgelsen, at under tre procent har følt sig udsat for seksuel chikane i perioden, og at resultaterne samlet set stemmer overens med den eksisterende viden på området.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Mobning og chikane er fuldstændig utilstedeligt – og det gælder uanset årsagen. Selv om det kun er en relativt lille andel, der – ifølge denne undersøgelse – har oplevet det, så er der ingen tvivl om, at det kan have ødelæggende konsekvenser. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø, men fra regeringens side har vi gjort reglerne endnu mere tydelige ved bl.a. at samle de vigtigste regler i én bekendtgørelse og lanceret 14 initiativer mod seksuel chikane. Og vi er også i gang med trepartsforhandlinger om seksuel chikane. Jeg er samtidig sikker på, at arbejdsmarkedets parter vil læse rapporten og tage undersøgelsens resultater til efterretning.

Undersøgelsen blev bestilt af beskæftigelsesministeren i efteråret 2019, men har været forsinket på grund af corona.

Kontakt

Pressevagt

51232830