Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-04-2021

Regeringen: Ny rapport om indvandreres beskæftigelse understreger behov for ny indsats

Manglende motivation og viden om det danske arbejdsmarked er nogle af årsagerne til, at ikke-vestlige indvandrere og flygtninge ikke kommer i arbejde, viser ny rapport fra VIVE. Det understreger behovet for at gentænke integrationsindsatsen, mener regeringen.

VIVE har i en ny rapport undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med at få ikke-vestlige indvandrere og flygtninge i beskæftigelse.

Blandt de udfordringer, kommunerne finder hos målgruppen, er utilstrækkelige danskkundskaber, manglende faglige kvalifikationer og manglende kendskab til arbejdsmarkedet.

Særligt hos kvinderne er udfordringerne kulturelt betingede og skyldes blandt andet ringe jobmotivation, en uhensigtsmæssig organisering af deres hverdag og social kontrol.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der er behov for en velorganiseret tværfaglig indsats fra kommunernes side for at få flere i arbejde, fx via en god sammenhæng mellem virksomhedspraktik, sprogundervisning og kurser. Det konkluderes også, at individuelt tilpassede programmer muligvis kan hjælpe den enkelte, og at det er vigtigt at sikre danskkundskaber, hvis flere skal i arbejde.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

- Denne rapport bekræfter mig i, at der er behov for en ny tilgang til at få flere nytilkomne flygtninge og andre med et integrationsbehov i arbejde. Særligt kvinderne sakker bagud på arbejdsmarkedet. Mindre end hver femte kvinde fra flygtningefamilier er i arbejde efter tre år i Danmark. Når man så kan læse, at problemet er manglende motivation, eller at de ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen, så understreger det for mig, at vi skal gøre noget nyt.

- Derfor kommer regeringen inden længe med et forslag, der skal gentænke integrationsindsatsen. Nytilkomne og andre med et integrationsbehov, som ikke selv kan finde et job, skal fremover tilbydes en hverdag, der svarer til at gå på arbejde fuld tid. Og hvor man bliver betalt for den tid, man deltager. Det skal være langt mere tydeligt, at ydelse kommer, efter man har lagt en indsats. Det er ikke derhjemme ved kødgryderne, at man lærer at forstå det danske samfund og sprog. Det er på arbejdspladsen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Vi ved, at vejen til en succesrig integration går gennem arbejdsmarkedet. Det er her, man bliver inkluderet i det danske samfund. Derfor bliver vi nødt til at sætte ind nu – dels for flygtninge og indvandrernes egen skyld, men jo også fordi, at vi ikke ønsker at være et samfund, der bare deler rundhåndet ud af ydelserne til dem, der måtte komme hertil. Vi skal turde stille krav, hvilket vi desværre har været alt for dårlige til i de sidste mange år. Det er præcis derfor, at regeringen arbejder med forslaget om at indføre en 37 timers arbejdspligt, hvor nytilkomne og andre med et integrationsbehov skal yde en indsats for deres ydelse. Det skal skabe bedre integration og sikre, at de også bidrager til fællesskabet.

Om undersøgelsen

Rapporten fra VIVE kortlægger, hvordan kommunerne arbejder med at fremme beskæftigelsesrettet integration af nyankomne flygtninge, familiesammenførte og andre ledige ikke-vestlige indvandrere.

Formålet er at bidrage med viden om, hvordan indvandrere og flygtninge kommer i beskæftigelse, herunder ved at beskrive, hvilke barrierer der forhindrer, at ikke-vestlige indvandrere kommer i beskæftigelse, hvordan kommunerne arbejder med dem for at opnå beskæftigelse, samt hvilke indsatser der er bedst egnede til dette formål.

Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Finansministeriet og KL i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2020.

Kontakt

Pressevagt

51232830