Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 18-05-2021

Beskæftigelsesministeren indkalder partier til møde om fortsat behov for tests på arbejdspladser og imødegåelse af smitte i boliger

Det går fremad med antallet af færdigvaccinerede, men regeringen mener, at der fortsat er behov for at arbejdsgivere er pålagt at teste indrejsende arbejdskraft, og at boliger, der bliver stillet til rådighed af arbejdsgiver, er covid-19-sikre. Derfor har beskæftigelsesministeren indkaldt Folketingets partier til en drøftelse om en forlængelse af ministeriets tre love om test og bolig.

Lovene om arbejdsgivers ret til at pålægge test og krav til arbejdsgiver om test af indrejsende arbejdskraft, samt loven om forebyggelse af smitte med covid-19 i boliger, udløber alle den 30. juni 2021 efter deres solnedgangsklausul.

Regeringen mener, at en forlængelse året ud understøtter regeringens offensive teststrategi og sikrer, at Danmark fortsat imødegår smitte, herunder nye variationer af smitte, fra udlandet. Med en forlængelse af loven om arbejdsgiveres ret til at pålægge lønmodtagere at blive testet, kan vi sikre, arbejdsgiverne også fortsat har et værdsat værktøj i pandemien. Arbejdstilsynet og kommunerne vil med forlængelse af lovene fortsat kunne kontrollere om arbejdsgiver lever op til kravet om at sikre testning af indrejsende arbejdskraft og til de krav, der gælder smitteforebyggelse i boligerne.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det går fremad med antallet af færdigvaccinerede og genåbningen er i gang, men der er stadig behov for, at arbejdsgivere får testet indrejsende arbejdskraft, og at boliger, der bliver stillet til rådighed af arbejdsgiver, ikke udgør smittespredere. Derfor har jeg i dag indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af muligheden for at forlænge ministeriets love om testning på danske arbejdspladser og kontrol af boliger, som arbejdsgiver stiller til rådighed, året ud.

Kontakt

Pressevagt

51232830