Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 17-05-2021

Regeringen indkalder til forhandlinger om særlig indsats for langtidsledige

Der er fortsat omkring 15.000 flere langtidsledige, end før coronakrisen ramte Danmark. Derfor har regeringen indkaldt partierne bag ”Aftale om justering af hjælpepakker til erhvervslivet” (S, V, SF, RV, EL, K og ALT) til forhandlinger om en ekstra hjælp til netop de ledige, der har været uden arbejde i et år. Særligt kan der være brug for at sætte ind med hurtig hjælp for nogle af de grupper, der kan have sværere ved at vende tilbage i job, når samfundet igen åbner op. Det kan fx være seniorer.

Regeringen vil blandt andet foreslå at give virksomheder et ekstra tilskud til lønnen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år i et løntilskud i op til seks måneder. Det højere tilskud skal hjælpe langtidsledige seniorer frem i køen til et løntilskudsjob, så de kan opnå erfaring og et netværk på en konkret arbejdsplads.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi er heldigvis godt i gang med genåbningen af samfundet, og ledigheden er generelt faldende. Det skal vi være glade for, og det tyder på, at vores aktive finanspolitik og hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder har virket efter hensigten. Men desværre er der en mindre gruppe, som har gået ledige så længe, at de fortsat har svært ved at komme i arbejde. Vi kan se, at det særligt gælder seniorer og ufaglærte. Dem skal vi give en hjælpende hånd nu, både for deres egen og for samfundets skyld.

Regeringen forventer at afslutte forhandlingerne i løbet af maj, så tiltagene hurtigst muligt efter sommerferien kan komme de langtidsledige til gavn.

Kontakt

Pressevagt

51232830