Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-08-2021

Folketinget slutter sygeplejerskekonflikten ved lovindgreb

Folketinget har vedtaget lovforslaget, der fornyer sygeplejerskernes overenskomster og stopper den langvarige konflikt. De nye overenskomster træder i kraft lørdag den 28. august og gælder frem til 31. marts 2024.

Parterne i konflikten meddelte regeringen i onsdags, at forhandlingsmulighederne var udtømte. Samtidig har den lange konflikt haft markante konsekvenser for patienter og hele sygehusvæsenet. Derfor valgte regeringen at bede Folketinget om at slutte konflikten med et lovindgreb.

Folketinget har over to dage hastebehandlet lovforslaget, der fornyer overenskomsterne for sygeplejerskerne. Lovforslaget er nu vedtaget.  

Med lovforslaget er forligsmandens mæglingsforslag blevet ophøjet til lov. Det betyder, at overenskomsterne for sygeplejerskerne er blevet fornyet frem til 31. marts 2024.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det har været en rigtig svær beslutning at bede Folketinget om at afslutte konflikten ved lovindgreb, fordi vi sætter stor lid til den stærke danske arbejdsmarkedsmodel, og parternes evne til at lave en aftale. Men i den konkrete situation lykkedes det desværre ikke for parterne at finde hinanden. Derfor vil jeg gerne sige en helt særlig tak til de partier, der tog ansvar og stemte for lovforslaget. Det var nødvendigt at gribe ind i den lange konflikt, så sundhedsvæsnet igen kan kommet tilbage på fuld kraft, men der er ingen vindere, når en konflikt afsluttes på denne måde.  

- Nu handler det om at se fremad, og her bliver lønstrukturkomitéen helt essentiel. Sammen med arbejdsmarkedets parter skal vi have undersøgt lønforholdene i det offentlige til bunds og sikre os, at parterne får en fælles forståelse og grundlag at forhandle løn på fremover. Regeringen vil desuden indkalde parterne til drøftelser om den danske model på det offentlige område. Vi er klar til at lytte til, om vi ikke kan gøre modellen endnu stærkere.

Kontakt

Pressevagt

51232830