Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-11-2021

Bedre rammer for kontrol med anlægsarbejdet på Femern Bælt-tunnelen

For at sikre fortsat stort fokus på arbejdsmiljø og løn- og arbejdsvilkår på byggepladsen ved den kommende Femern Bælt-forbindelse, åbner Femern A/S i dag det nye myndighedscenter ved byggepladsen. Centeret giver de forskellige myndigheder, der fører kontrol på byggepladsen, bedre rammer til at udføre deres arbejde.

Arbejdstilsynet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Politiet, Søfartsstyrelsen og Skattestyrelsen får nu bedre faciliteter, når de skal udføre forskellige kontroller på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Femern A/S har etableret et myndighedscenter ved byggepladsen, der giver de forskellige myndigheder bedre kontorfaciliteter til at løfte opgaven med kontrol af byggeriet.

Transportminister Benny Engelbrecht siger:

- Der skal være styr på arbejdsmiljøet samt løn- og arbejdsvilkår på de statslige byggepladser. Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er stor og kompliceret, og kontrolarbejdet er derfor meget omfangsrigt.

- Det er en fordel for de forskellige myndigheder, der kontrollere byggeriet, at Femern A/S nu har sørget for bedre rammer for kontrolarbejdet, og det er med til at give synlighed om, at der skal være ordentlige forhold på en af Danmarks største byggepladser.

Åbningen af myndighedscenteret markeres med en åbningstale af transportministeren og derudover deltager fungerende beskæftigelsesminister samt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye også ved åbningen.

Fungerende beskæftigelsesminister samt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

- Det er vigtigt, at der kan skrides hurtigt og effektivt ind over for lovovertrædelser i forbindelse med byggeriet. Derfor er jeg rigtig glad for, at der nu etableres et lokalt myndighedscenter, hvor Arbejdstilsynet, SIRI og andre relevante myndigheder har mulighed for at yde en bedre og mere koordineret fælles myndighedsindsats over for virksomheder og de ansatte på byggeprojektet.

- Myndighedernes fysiske tilstedeværelse så tæt på byggeriet skal meget gerne gøre det lettere at gribe ind over for ulovligheder. Det vil forhåbentlig bidrage til bl.a. at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt ordentlige løn- og ansættelsesforhold.

Femern A/S har etableret myndighedscenteret i samarbejde med de myndigheder, der bliver repræsenteret i centeret. Centeret er placeret i umiddelbar nærhed af byggepladsen, tæt ved Femern A/S’ egen tilsynsenhed og de faglige organisationers kontorfaciliteter ved byggepladsen.

Kontakt

Pressevagt

51232830