Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-11-2021

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfayes kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 2021

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg igen i september måned, hvor der var 2.882.000 personer i job. Fremgangen ses primært i den private sektor, hvor der kom 13.000 flere lønmodtagere, mens der var et lille fald i den offentlige sektor på knap 500 personer. Samlet steg beskæftigelsen med 0,4 procent i september måned.

Dermed sætter september ny rekord for højeste antal beskæftigede i Danmark nogensinde registreret.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger:

- Antallet af beskæftigede stiger igen. Nu til nye højder. Det er selvsagt enormt positivt, og en gevinst for såvel samfundsøkonomien som de danskere, der har fået et job at stå op til og et arbejdende fællesskab at være en del af.

- Selvom ledigheden er faldende, har vi stadig ledige hænder i Danmark. I september 2021 var der 94.600 fuldtidsledige. Hvis vi kan få flere af dem med på vognen, vil det komme os alle til gavn. Den enkelte ledige, virksomhederne og samfundet som helhed.

- Men regeringen er ikke blind for, at den massive fremgang i beskæftigelsen også skaber rekrutteringsudfordringer i visse brancher. Det er min forventning, at den nyligt indgåede trepartsaftale og regeringens udspil ”Danmark kan mere” vil afhjælpe en del af problemet. I regeringen følger vi dog situationen tæt og er klar med flere initiativer, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kontakt

Pressevagt

51232830