Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 06-12-2021

Rådsmøde: Nej til EU-rammer for mindsteløn

Regeringen stemmer på et EPSCO-rådsmøde i Bruxelles i dag nej til Rådets foreløbige holdning til direktivforslaget om EU-rammer for mindsteløn, og ja til Rådets foreløbige holdning til EU-direktiv om løngennemsigtighed.

I oktober 2020 fremsatte EU-Kommissionen et forslag om rammer for mindsteløn i medlemslandene. Direktivforslaget søger ifølge Europa-Kommissionen at sikre en tilstrækkelig og fair løn til alle borgere i EU og skal samtidigt være med til fremme kollektive forhandlinger.

Regeringen har igennem hele forhandlingsforløbet været meget skeptisk over for forslaget. På vegne af regeringen deltager social- og ældreminister Astrid Krag på rådsmødet, eftersom fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye har været smittet med COVID-19.

Et stort flertal af medlemslande bakker op om Rådets foreløbige holdning til forslaget – en såkaldt generel indstilling.

Hvad angår forslaget om løngennemsigtighed har regeringen foreløbigt støttet det foreliggende forslag. Endelig stillingtagen afventer forhandlingerne med Europa-Parlamentet efter inddragelse af Folketingets Europaudvalg. Formålet med forslaget er at understøtte lige løn til mænd og kvinder blandt andet gennem øget synlighed og information om kvinder og mænds aflønning.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye siger:

- Regeringen er imod enhver regulering, der kan underminere den danske model – direkte eller indirekte. Derfor stemmer vi også nej til EU-rammer for mindsteløn.

- Politikerne skal ikke blande sig i fastsættelsen af løn i Danmark. Det gælder både os politikere på Christiansborg og dem i Bruxelles. Derfor har regeringen været imod dette direktiv, og derfor har jeg også været meget glad for Folketingets opbakning i denne sag.

- Jeg vil igen gerne takke arbejdsmarkedets parter for den tætte dialog, vi har om denne sag. Det er helt afgørende, at alle os, der vil passe på den danske arbejdsmarkedsmodel, samarbejder tæt.

Kontakt

Pressevagt

51232830