Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 20-12-2021

Stigende smitte betyder forlængelse af lønkompensationsordningen

I lyset af den stigende smitte er det besluttet at forlænge den lønkompensationsordning, der skal holde hånden under de hårdest ramte virksomheder.

Den 10. december blev der indgået en trepartsaftale om blandt andet midlertidig lønkompensationsordning af hensyn til de hårdest ramte virksomheder. I lyset af de skærpede og forlænget restriktioner, forlænges den midlertidige lønkompensationsordning af hensyn de hårdest ramte virksomheder til og med den 31. januar 2022.

Derudover tilpasses ordningen til den oprindelige, således at virksomheder, der hjemsender 50 eller flere medarbejdere, kan blive omfattet af ordningen. Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- På grund af den stigende smitte, vil der være nogle virksomheder der bliver hårdt ramt. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter kan give tryghed til virksomhederne og deres ansatte, når vi nu forlænger lønkompensationsordningen for de hårdest ramte. Det har tidligere vist sig at være et fremragende redskab til at få virksomheder og medarbejdere mest skånsomt gennem svære perioder. 

Erhvervsminister Simon Kollerup tilføjer:

- Desværre er vi i en situation, hvor flere restriktioner er nødvendige for at få smitten slået ned. Men når vi sætter ind med restriktioner, så skal der også være hjælp til danske virksomheder. For nyligt spændte vi sammen med et bredt flertal af folketingets partier og arbejdsmarkedets parter et bredt sikkerhedsnet ud under de danske virksomheder og deres medarbejdere. Nu forlænger vi hjælpen, så de virksomheder, som bliver hårdest ramt af de nye restriktioner, kan sende deres medarbejdere på juleferie med lønkompensation i stedet for en fyreseddel.

Administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad siger:

- Disse dage, uger og måneder er ekstra hårde ved mange af landets virksomheder. Derfor er jeg tilfreds med, at vi er blevet enige om, at ordningen med lønkompensation forlænges og ændres, så den svarer til den ordning, vi havde under sidste store nedlukning. Helt konkret betyder det, at virksomheder nu både kan få kompensation, hvis virksomheden står til at skulle hjemsende 30 procent af medarbejderne, eller hvis virksomheden skal hjemsende 50 medarbejdere. Det er samme ordning, som vi havde sidste vinter.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:

- Det er naturligt at forlænge ordningerne. Det skaber ro og tryghed om danske virksomheder og lønmodtagere i en svær tid.

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard siger:

- Med de nuværende smittetal står det helt klart, at coronaen desværre ikke har sluppet grebet om vores dagligdag endnu. Derfor er det rettidig omhu, at vi, som arbejdsmarkedets parter, forlænger lønkompensationsaftalerne og sikrer tryghed for både lønmodtagere og virksomheder.

Kontakt

Pressevagt

51232830