Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 29-01-2022

Antallet af børn, som har forældre på kontanthjælp, er næsten halveret

Antal børn af forældre i kontanthjælpssystemet er på fem år reduceret med knap 50 pct. Fra oktober 2019 til oktober 2021 er reduceringen knap 25 pct.

Fra oktober 2016 til oktober 2021 er antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet faldet fra 76.200 til 40.700, svarende til et fald på knap 50 pct.

Udviklingen skal i høj grad ses i lyset af, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet har været faldende i samme periode. Desuden er antallet af børn pr. kontanthjælpsmodtager i dag lavere end for fem år siden. Ligeledes er antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet fra 2019 til 2021 faldet med godt 13.200 svarende til knap 25 pct.

Faldet i antallet af børn med forældre i kontanthjælpssystemet var størst i Ishøj, Fanø og Aabenraa kommuner, der udgjorde mellem 66 og 69 pct. Udviklingen i Københavns kommune har ligeledes været meget positiv med et fald på 56 pct.

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere indebærer, at flere personer i stedet er i arbejde, under uddannelse, selvforsørgende eller modtager en anden offentlig ydelse.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er meget vigtigt for regeringen, at børn vokser op under rimelig forhold, og har mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. De nye tal viser, at det går i den rigtige retning for vores børn.

- Som beskæftigelsesminister blev jeg meget glad, da jeg så disse tal. Det vidner om, at det går rigtig godt for dansk økonomi og samtidigt viser det, at de fleste mennesker gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet og være en del af det arbejdende fællesskab. Mor og far i arbejde er noget nær det bedste, man kan gøre for børnene.

Bag om tallene

I familier hvor begge voksne modtager en kontanthjælpslignende ydelse, samtidig med at de er gift eller samlevende, indgår børn under 18 år, der bor på samme folkeregisteradresse som begge voksne, i opgørelsen over antal børn i familie med kontanthjælpslignende ydelse.

Børnene kan dermed både være egne, fælles- og delebørn. I familier hvor kun én voksen er i kontanthjælpssystemet indgår ydelsesmodtagerens egne og de fælles børn under 18 år, der bor på samme folkeregisteradresse som den voksne, i opgørelsen.

Bilag 1. Børn med forældre i kontanthjælpssystemet, fordelt på herkomst (PDF) Bilag 2. Børn med forældre i kontanthjælpssystemet, fordelt på kommuner (PDF) Bilag 3. Børn med forældre der er afgået fra kontanthjælpssystemet (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830