Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 21-01-2022

Ny aftale styrker trygheden for danske lønmodtagere og får flere i arbejde

Dagpengesatsen hæves de første tre måneder op til 23.000 kr. Det skaber større tryghed for lønmodtagerne og bidrager til at fremtidssikre den danske model. Samtidig bliver det økonomisk mere attraktivt for pensionister at arbejde, og det organiserede arbejdsmarked styrkes.

Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgået en bred politisk aftale, der i årene fremover skal få flere i arbejde og gøre økonomien og det danske arbejdsmarked endnu stærkere. 

Aftalen skal skabe et mere trygt, attraktivt og solidarisk dagpengesystem. Ledige, som har været medlem af en a-kasse i de seneste fire år og har haft to års beskæftigelse inden for de seneste tre år, kan få op til 23.000 kr. i dagpenge de første tre måneder. Det er op til ca. 3.650 kr. mere, end de får i dag.

Det bliver økonomisk mere attraktivt for pensionister at arbejde. Aftalen sikrer, at omkring 50.000 færre folkepensionister modregnes i deres pension. Det gælder af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Og cirka 100.000 folke-, senior- og førtidspensionister vil fremover ikke blive trukket i pensionen, når deres ægtefælle eller samlever arbejder.

Det organiserede arbejdsmarked styrkes. Det sker blandt andet ved at forhøje fradraget for fagforeningskontingenter og ændre fradragsretten for private lønforsikringer, men også ved at skærpe indsatsen mod brugen af illegal arbejdskraft og dårlige boligforhold for udenlandske arbejdstagere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale styrker trygheden for lønmodtagerne ved at hæve den maksimale dagpengesats. Mig bekendt, er det første gang siden 1970’erne, at vi investerer markant i vores dagpengesystem. Det har krævet prioritering, men det er afgørende, at vi har et trygt, attraktivt og solidarisk dagpengesystem, hvis vi skal fastholde en stor tilslutning til systemet. Færre kommer nu til at ligge vågen om natten og frygte for sin økonomi, hvis man en dag skulle risikere at miste sit arbejde.    

- Det er en vigtig sejr og til stor glæde for mange pensionister, at vi får afskaffet, at man bliver ramt af modregning, hvis man selv eller ens ægtefælle har en arbejdsindtægt. Flere pensionister får nu bedre mulighed for at give en ekstra hånd med og samtidig få flere penge mellem hænderne.

- Jeg er utrolig stolt over det danske arbejdsmarked. Men det er en skamplet, at vi fortsat er vidne til, at mennesker bliver groft udnyttet på dansk grund. Det sætter vi nu hårdt ind over for. Uhumske boliger, hvor folk bliver stuvet tæt sammen, og illegal arbejdskraft skal stoppes. Og det glæder mig, at vi tager små vigtige skridt i arbejdet med at styrke det organiserede arbejdsmarked.

Oversigt over initiativer på beskæftigelsesområdet

Investering i dagpenge

 • Dagpengesatsen hæves op til 23.000 kr. de første tre måneder for ledige, der har haft to års beskæftigelse inden for de seneste tre år og været medlem af en a-kasse de seneste fire år 

 • Større fleksibilitet ved at ændre de tekniske belægninger i dagpengesystemet


Et stærkere organiseret arbejdsmarked

 • Nedsættelse af et permanent råd for fremtidens arbejdsmarked med arbejdsmarkedets parter

 • Beløbsgrænsen for fradrag for fagforeningskontingenter hæves fra 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt

 • Fradragsretten for private lønforsikringer betinges af et årligt bidrag til a-kasse på mindst 1.300 kr.

 • Målrettet indsats rettet mod virksomheder, som gentagne gange ikke overholder arbejdsmiljøreglerne

 • Indførsel af et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, skal sikre gode og tilsvarende boligforhold, og at myndighederne fører tilsyn med det

 • Styrket indsats mod brugen af illegal arbejdskraft

 • Brancherettet tilsynsindsats mod falske selvstændige

 • Indførsel af et lovkrav til udbudsloven om at bruge lærlingeklausuler i alle relevante udbudte offentlige kontrakter


Flere i arbejde

 • Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension (folkepension, førtidspension og seniorpension)

 • Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg

 • Styrket indsats for borgere med handicap via IPS-metoden

 • Midlertidig ordning, hvor kommuner ikke kan frakende førtidspensionister deres førtidspension, hvis de har supplerende beskæftigelse

 • Midlertidig jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere på 5.000 kr. skattefrit


Dimittender hurtigere i arbejde

 • Dimittendsatsen for ikke-forsørgere under 30 år sættes ned efter tre måneders ledighed til 9.514 kr. pr. måned, og dimittendsatsen for ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år, nedsættes til 12.018 kr. pr. måned efter tre måneders ledighed

 • Dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to til et år

 • Dimittender skal opfylde et sprogkrav

 • Det månedlige fribeløb for SU hæves med 4.000 kr.

 • Indkomstloftet for fritagelse af a-kassekontingent for studerende på en videregående uddannelse hæves med 4.000 kr. om måneden


Uddannelsesløft

 • Ret til uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge videreføres permanent

Kontakt

Pressevagt

51232830